IBU Styreskolen
Styrekompetanse fra A til Å
IBU Verdisetting & Eierskifte
Hvordan vurdere bedriftens verdi
IBU Consulting
Eier-, styre- og lederassistanse
Styreseminarer nærmeste tiden:

IBUs Styreprogram Basis
IBUs 4-dagers styreprogram holdes i Oslo 29. mai - 1. juni og Stavanger 12 - 15. juni.
For påmelding, sjekk ut vår kurskalender og meld deg på via påmeldingskjema.

IBUs 1-dags intensivkurs
Kurset holdes følgende datoer:

Oslo 18. juni.
For påmelding, sjekk ut vår kurskalender og meld deg på via påmeldingskjema.

Verdisetting, finansielle emner og temaer knyttet til kjøp/salg av bedrifter
Kurset holdes følgende datoer:

Oslo 28. mai.
For påmelding, sjekk ut vår kurskalender og meld deg på via påmeldingskjema.

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

IBUs Styreprogram er designet for å gjøre deg trygg og effektiv i styret. Med utgangspunkt i lover og Corporate Governance vil du forstå styrets plikter og oppgaver. Programmets praktiske vinkling med styrets verktøykasse og virkelighetseksempler gjør deg rustet til styrehverdagen.

Programmet
Programmet strekker seg over fire dager.
Dag 1: Verktøy i styrearbeid
Dag 2: Styrearbeid og styresammensetting
Dag 3: Styret og Strategi
Dag 4: Styrets forhold til regnskap og finans

Praktisk tilnærming og små grupper
Gjennomføringen foregår i mindre grupper. Her vil du ha muligheten for å bringe din situasjon på banen. Foreleser legger til rette for at du skal forstå din styresituasjon, og lære av andres erfaring. Kunnskapen som blir presentert har en praktisk tilnærming hvor virkelighetseksempler blir tatt frem. I løpet av programmet vil du blir utfordret til å tenke, hva betyr dette for mitt styrearbeid?

Styrekandidat
Etter endt program vil du motta diplomet Styrekandidat IBU. Diplomet signaliserer evnen til å opptre forsvarlig og anvende styrets verktøy. I tillegg vil bærere av diplomet få muligheten til å bli med på IBUs Styrelister.

Hvorfor IBU
IBU har spesialisert seg på styreutvikling i nærmere 20 år. Vi har jobbet med styrer, i styrer og trent styremedlemmer over mange år. Erfaringen har gjort oss dyktige i å formidle styrearbeidets praktiske dimensjon. I tillegg står IBU bak en rekke styrebøker.

Tittel: IBUs Styreprogram
Hvor: Se kurskalender
Når: Se kurskalender
Pris: 20.000 per deltager, inkludert lunsj

Ibus styreprogram BASIS
2017/2018

Oslo:

2018
Oslo, 29/5 - 1/6
Oslo, 21/8 - 24/8
Oslo, 25/9 - 28/9
Oslo, 23/10 - 26/10
Oslo, 27/11 - 30/11

Bergen:

2018
Bergen, 5/6 - 8/6

Stavanger:

2018
Nye datoer kommer

Bodø:

2018
Bodø, 12/6 - 15/6

Tromsø:

2018
Tromsø, 22/5 - 25/5

Kristiansand:

2018
Nye datoer kommer

Ålesund:

2018
Ålesund, 19/6 - 22/6

Trondheim:

2018
Trondheim, 4/9 - 7/9IBUS STYREPROGRAM BASIS
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


IBUS STYREPROGRAM BASIS
Seminar 1 - Dag 1: Verktøy i styrearbeidet
Tid
10:00 - 10:15Velkommen til IBU - Institutt for Bedriftsutvikling!
• Presentasjon av deltakere, foredragsholder og IBU
10:15 - 11:00Styrets rolle, mandat og oppgaver:
• Hva er styrets mandat og hvem gir styret mandat
• Styrerollen, rolleavklaringer, rolleforståelse
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00IBU's StyreModell: En skisse for sammenhengen
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Verktøy i styrearbeidet
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Verktøy i styrearbeidet forts. med fokus på styreevaluering
15:00Avslutning

Aktuell litteratur:
Styreboken (A.I.Søland, Fagbokforlaget)

Seminar 2 - Dag 2: Styrearbeid og styresammensetting
Tid
10:00 - 10:15Velkommen
10:15 - 11:00Nærmere om arbeidsbetingelser: Lover
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Nærmere om arbeidsbetingelser: Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Styresammensetting
• Styremedlemmenes egenskaper og kompetanse
• Styreleders viktige funksjon
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Dynamisk rollemodell: Teori og praksis
15:00Avslutning

Aktuell litteratur:
Styreboken (A.I.Søland, Fagbokforlaget)

Seminar 3 - Dag 3: STRATEGI I PRAKSIS
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 12.00Begreper og utgangspunkter for strategiarbeidet
Hva er strategi?
Strategiprosesser
Forutsetninger for strategiprosesser
Hvordan virksomheter kan arbeide med strategi og strategiutvikling
Styrets involvering i strategiarbeidet
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.45Metoder og praksis
Eksempler
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Aktuell litteratur:
IBU's Strategi-kompendium

Seminar 4 - Dag 4: REGNSKAP OG FINANSIELLE EMNER
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 11:00Begreper og utgangspunkter for regnskap og bedriftens økonomiske stilling og utvikling
Inntekter og resultater. Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet bedriftsverdi)
Likviditet (Arbeidskapital). Kontantstrømmer.
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske stilling
Rapportering til styret etter aksjeloven
Eksempler og case
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Investeringsanalyser
Kapitalkostnad, diskonteringsrente og avkastningskrav
Bedriftens verdi (beregnet verdi og faktisk verdi)
Due diligence
Eksempler
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 14:45Nøkkeltall og eksempler fra boken "Håndbok i økonomi for styremedlemmer"
14:45 - 15:00Oppsummering
15:00Avslutning

Aktuell litteratur:
Håndbok i økonomi for styremedlemmer (E.G.Standal og A.I.Søland, Universitetsforlaget)INTENSIVKURS I STYREARBEID

IBU's intensivkurs i Styrearbeid, er et intensivkurs på den måten at det er en sammenfatning av alle de fire heldags styreseminarene i IBUs Styreprogram. Intensivseminaret starter kl 10.00 og varer frem til kl 15.30. Deltakerpris: Kr. 5.750,- pr person.

Kurskalender

Oslo:

2018
Oslo, 18/6

Bergen:

2018
Nye datoer kommer

Stavanger:

2018
Nye datoer kommer

Bodø:

2018
Nye datoer kommer

Tromsø:

2018
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2018
Nye datoer kommer

Ålesund:

2018
Nye datoer kommer

Trondheim:

2018
Nye datoer kommer

INTENSIVKURS I STYREARBEID
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på
INTENSIVKURS I STYREARBEID

Gjennomføring:
Seminaret gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som har skrevet flere av bøkene som seminaret baseres på.

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 11:00Styrer, styrers arbeid og verktøy i styrearbeidet
• Innledning om styrer og styrers arbeid
• Styrets rolle, mandat og oppgaver
• IBU's StyreModell
• Verktøy som : 32 punkters sjekkliste, agenda, styreevaluering mm
• Egen arbeidsbok for styrearbeidet
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Styrearbeid og styresammensetting
• Lover og retningslinjer
• Aksjeloven om plikter, ansvar og rettigheter mv
• De norske retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse
• Menneskene i styrearbeidet; Personlige egenskaper mv
• Styresammensetting, om uavhengige styremedlemmer, viktigheten av styreleder, etc.
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00 Praktisk strategiarbeid
• Strategibegrepet og bedrifters arbeid med strategi
• Styrets involvering
• Strategianalyser
• Strategirapport, gjennomføring og oppfølging
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:30Økonomi for styremedlemmer (basert på bl.a. boken "Håndbok i økonomi for styremedlemmer"
• Begreper og eksempler
• Hva er viktig for styret å konsentrere seg mest om
15:30Avslutning
LEDELSE & LEDERUTVIKLING

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2018
Nye datoer kommer

Bergen:

2018
Nye datoer kommer

Stavanger:

2018
Nye datoer kommer

Bodø:

2018
Nye datoer kommer

Tromsø:

2018
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2018
Nye datoer kommer

Ålesund:

2018
Nye datoer kommer

Trondheim:

2018
Nye datoer kommer

LEDELSE & LEDERUTVIKLING
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
LEDELSE & LEDERUTVIKLING

Grunnleggende innføring i ledelse og bedriftskultur.

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 12:00Ledelse
Lederstiler
Lederoppgaver
Bedriftskultur
Verdier som grunnlag for god ledelse
Holdninger
Organisasjonsmodeller
Organisasjonsutvikling
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Utøvelse av ledelse
"Før deg som en sjef"
3 tips for å håndtere kritikk
God ledelse
MBO
14:00 - 14:15Pause. Kaffe. Frukt.
14:15 - 14:45Eksempel: God ledelse
14:45 - 15:00Oppsummering
15:00Avslutning

Deltakerpris: kr. 5.750,-
Foredragsholder er siviløkonom/MBA Arild I. Søland

økonomi og regnskap

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2018
Oslo, 1/6
Oslo, 24/8
Oslo, 28/9
Oslo, 26/10
Oslo, 30/11

Bergen:

2018
Nye datoer kommer

Stavanger:

2018
Stavanger, 24/5

Bodø:

2018
Nye datoer kommer

Tromsø:

2018
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2018
Nye datoer kommer

Ålesund:

2018
Nye datoer kommer

Trondheim:

2018
Nye datoer kommer

økonomi og regnskap
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Økonomi og regnskap

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 11.00Begreper og utgangspunkter for regnskap og bedriftens økonomiske stilling og utvikling
Inntekter og resultater. Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet bedriftsverdi)
Likviditet (Arbeidskapital). Kontantstrømmer.
11.00 - 11.15Kaffepause
11.15 - 12.00Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske stilling
Rapportering til styret etter aksjeloven
Eksempler og case
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00Investeringsanalyser
Kapitalkostnad, diskonteringsrente og avkastningskrav
Bedriftens verdi (beregnet verdi og faktisk verdi)
Due diligence
Eksempler
14.00 - 14.15Kaffepause
14.15 - 14.45Nøkkeltall og eksempler fra boken «Håndbok i økonomi for styremedlemmer»
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldagsseminaret tilsvarer styreseminar nr. 4 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.
Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er medforfatter på boken «Håndbok i Økonomi for Styremedlemmer» (Universitetsforlaget)

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2018
Oslo, 31/5
Oslo, 23/8
Oslo, 27/9
Oslo, 25/10
Oslo, 29/11

Bergen:

2018
Bergen, 7/6

Stavanger:

2018
Nye datoer kommer

Bodø:

2018
Bodø, 14/6

Tromsø:

2018
Tromsø, 24/5

Kristiansand:

2018
Nye datoer kommer

Ålesund:

2018
Nye datoer kommer

Trondheim:

2018
Trondheim, 8/9

Strategi
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Strategi

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 12.00Begreper og utgangspunkter for strategiarbeidet
Hva er strategi?
Strategiprosesser
Forutsetninger for strategiprosesser
Hvordan virksomheter kan arbeide med strategi og strategiutvikling
Styrets involvering i strategiarbeidet
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.45Metoder og praksis
Eksempler
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldgsseminaret/-kurset tilsvarer styreseminar nr. 3 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.

Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er forfatter av boken «Styreboken» (Fagbokforlaget)

Verdisetting, finansielle emner og kjøp/salg av bedrifter. Seminaret gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som har skrevet bl.a. boken «Verdivurdering av bedrift». Deltakeravgift er kr. 5.750,-.

Kurskalender

Oslo:

2018
Oslo, 28/5

Bergen:

2018
Nye datoer kommer

Stavanger:

2018
Stavanger, 25/5

Bodø:

2018
Nye datoer kommer

Tromsø:

2018
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2018
Nye datoer kommer

Ålesund:

2018
Nye datoer kommer

Trondheim:

2018
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2018
Nye datoer kommer

verdisetting
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


Verdisetting
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 11:00Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper:
• Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
• Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet pris på aksjene)
• Inntjening og resultater
11:00 - 11:15Kaffepause m/wienerbrød
11:15 - 12:00Hvordan vurdere bedriftens verdi:
• Beregnet verdi
• Faktisk salgsverdi
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Finansielle emner:
• Investeringsanalyser
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Eksempel/case
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Oppkjøp, salg, fusjon:
• Eierskifte og konsekvenser for styret og ledelsen,
• konsekvenser for bedriftsstyring og bedriftskultur,
• konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

styretjenester
Vi bistår på flere områder når det gjelder styrer og styrers arbeid, herunder med maler, styreevaluering, bistand med hensyn til hvordan styret kan følge opp daglig leder, mv
strategiarbeid
Vi har flere ganger vært engasjert som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, der vi i samråd med virksomhetens ledelse, designer strategiprosessen. Vi deltar i strategiprosess-arbeidet, deltar i arbeidsgruppen, og ser til at fremdriften går etter planen og at arbeidet foregår slik det bør.
verdivurdering
Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider, der vi redegjør for hvordan man har kommet frem til den konklusjonen som fattes, hvilke forutsetninger som er tatt, og hvilke forventninger den baseres på. Vi bistår også i forhandlinger for å komme frem til avtale om en faktisk kjøps-/salgs-pris mm.
eierskifte
Vi er behjelpelig ved eierskifte-prosesser, også ved generasjonsskifter. Tilrettelegging og gjennomføring av eierskifte, er prosesser som med fordel bør ta flere år, for å sikre en trygg og god endringsprosess som dette er.
eierkonflikter
Vi har ved flere anledninger bistått ved eierkonflikter. Noen ganger oppstår situasjoner og tidsfaser der en kan komme til å se ulikt på tingene. Da kan det være hensiktsmessig å benytte en ekstern aktør som oss, som kan være behjelpelig med å kartlegge situasjonen og bistå til gode løsninger for alle parter.
lederutvikling
Ved flere anledninger har vi gjennomført interne utviklingsprogram med lederseminarer, ledersamlinger og utviklingsprogram bl.a. for mellomledere. Vi bistår gjerne også din organisasjon med styrking av lederne og økt fokus på ledelse som sådan, for å videreutvikle virksomheten inn i fremtiden.
OM OSS

IBU har spesialisert seg på styreutvikling i nærmere 20 år. Vi har jobbet med styrer, i styrer og trent styremedlemmer over mange år. Erfaringen har gjort oss dyktige i å formidle styrearbeidets praktiske dimensjon. I tillegg står IBU bak en rekke styrebøker.

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland som er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration fra University of Wisconsin, Madison, USA.

Søland har i tillegg til MBA-utdanningen med hovedfag i finans, eksamen fra juss grunnfag, flere doktorgradskurs, og bred praksis gjennom 30 år. Søland har drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse. Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og senest boken "Styreboken".

Arild I. Søland
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Stortingsgt. 10,
Oslo

Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
STYRELITTERATUR

Nedenfor kan du finne nyttig styrelitteratur relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Styrekurs og styreseminarer
• Styreutdanningsprogram
• Styreevaluering
• Styresammensetting
• Henter styreleder og styremedlem
• Strategiutvikling - Ekstern prosessveileder
• Verdisetting & Eierskifte