Nye kompetanseprogram fra IBU Styreutvikling Boardbrain i 2023
Interne kurs, seminarer, program og prosesser avtales spesielt, og tilpasses etter behov og ønsker
Et nytt 1 dags styreprogram: Styrelederkurset
Et nytt 2 dagers styreprogram: IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023
Et nytt 4 dagers program: IBUs GrunnModul i Corporate Governance (Bedriftsstyring, Eierstyring og Selskapsledelse)
Velkommen!
IBU tilbyr heldagskurs innen verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter samt praktisk strategi og god ledelse.
Når du ønsker en verdivurdering kan du gjerne ta kontakt med oss! Vi tilbyr også andre tjenester innen consulting.
Et nytt 1 dags styreprogram: Styrelederkurset
Et nytt 2 dagers styreprogram: IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023
Et nytt 4 dagers program: IBUs GrunnModul i Corporate Governance (Bedriftsstyring, Eierstyring og Selskapsledelse)
IBU tilbyr nå et helt nytt kurs innen bærekraft:
HELDAGSKURS I BÆREKRAFT - Oslo 5. juni og Sandefjord 7. juni

IBU har mer enn 25 års erfaring med utvikling og gjennomføring av kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling, for eiere, styrer og ledere. Vi tilpasser også kurs og programmer for intern gjennomføring.

Flere konsepter og selskaper har blitt utviklet og etablert ut fra IBU. Nå er nylig etablert Madison Consulting AS som etterhvert skal bl.a. overta virksomhetsområdet verdivurdering og bistand med kjøp og salg av virksomheter, som har vært et virksomhetsområde i IBU i mange år.

IBU har siden oppstarten i 1997/98 bestrebet seg på å være i front i utvikling og tilbud av styreseminarer, styreprogram og styretjenester, i Norge, og arbeidet i lys av visjonen å være et nasjonalt anerkjent, internasjonalt orientert, konsulentselskap innen virksomhetsledelse og virksomhetsutvikling.

Det er nå i 2023 etablert 3 nye konsepter/kompetanseprogram:

 • Et nytt 1 dags styrelederkurs

 • Et nytt 2 dagers styreprogram: IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023. Består av 2 komprimerte spesielt tilrettelagte intensive styreseminarer.

 • Et nytt 4 dagers kompetanseprogram: IBUs GrunnModul i Corporate Governance (Bedriftsstyring, Eierstyring og Selskapsledelse) Denne GrunnModulen består av 4 heldags styreseminarer, og gjennomføring av disse gir kompetansebeviset «IBUs KOMPETANSEBEVIS I CORPORATE GOVERNANCE/BEDRIFTSSTYRING»

IBU tilbyr heldagskurs innen verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter samt praktisk strategi og god ledelse.
Ønsker du bistand i strategiarbeidet? Sjekk ut strategiguiden vår for tips!
Når du trenger å vite bedriftens verdi, kan IBU beregne estimert markedsverdi og utarbeide verdivurderingsnotat.
Når du skal arbeide frem ny strategi, så kan vi i IBU som har lang erfaring som ekstern prosessveileder i flere omfattende strategiprosesser, bistå deg og dere i prosessen.
Madison Consulting AS

Madison Consulting AS utfører verdivurderinger, bistår i M & A (mergers and aquisitions) og eierskifteprosesser, og utvikling.

Madison Consulting AS is a consulting firm focusing primary on firm value estimations, aquisitions and development. Madison is named after the hometown of University of Wisconsin.

CEO is Arild I. Søland, mailadress: arild@ibu.no Mobile: +47 91598854.

Våre tjenester

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside ved å trykke på "Les mer"-knappene under.

NY STRATEGI
EIERSKIFTE
VERDIVURDERING AV BEDRIFTER
Våre kurs

Trykk på en av knappene under for mer informasjon om kurset:

NYHET: HELDAGSKURS I BÆREKRAFT
KURS - VERDIVURDERING
Kurs i verdivurdering har blitt overført til Madison Consulting AS, trykk på knappen under for å gå til deres hjemmeside.
KURS - ny strategi og bedre ledelse
KURS - Finansielle emner
KURS - LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
KURS - RISIKO
KURS - PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS
GRUNNMODUL I CORPORATE GOVERNANCE (BEDRIFTSTYRING)
Kurs: Styresertifisering 2.0
Kurs: styrelederkurset
IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
Du finner også artikler skrevet av Arild Søland på hans LinkedIn, besøk profilen her.
Styresertifiseringsprogrammet 2.0 | 03.03.2023

IBUs 2-dagers Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 er vår helt nye satsning og flaggskip innen StyreSeminarer. Den første dagen gjennomgås styrerollen, arbeidsbetingelser, plikter, ansvar, verktøy, menneskers personlighet, og resultater av styrets arbeid. Den andre dagen gjennomgås styreoppgavene strategi og økonomi.

Nyhetsbrev fra IBU | 11.02.2023

IBU som enkeltpersonforetaket Ibu Institutt for Bedriftsutvikling Arild Inge Søland ble registrert stiftet 3. mars 1998 med formål å drive kurs, seminar- og konsulentvirksomhet overfor bedrifter og virksomheter, ved eiere, styrer og ledelse. IBU har utviklet mange konsepter gjennom tiden, og bidratt til etableringen av flere selskaper som f.eks. Styrelederskolen og nå senest Madison Consulting AS.

IBUs GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING | 11.01.2023

Endring i markeder og forbrukerpreferanser, teknologiske fremskritt, økt inflasjon, økte renter, krevende energisituasjon, gjør at bedrifter, virksomheter og deres ledere har mye å forholde seg til. Ledere kan ha nytte av forskjellig input på veien. IBU har nå utviklet og tilbyr et nytt kompetanse-utviklingsprogram for ledere, som benevnes IBUs GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING.

Nyhetsbrev fra IBU | 04.01.2023

IBU har en lang historie med å tilby og gjennomføre kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling for virksomheter, eiere, styrer og ledere. Kursene og seminarene har IBU selv utviklet, og ofte som egendefinerte konsepter og utviklingsprogram.

Nyhetsbrev fra IBU | 14.12.2022

IBU har siden oppstarten i 1997/98 vært aktiv i mer enn 25 år med kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling, herunder corporate governance, bedriftsstyring, bedriftsøkonomiske analyser, ledelse og rekruttering av daglig ledere / adm. direktører. IBU konkretiserer nå et nytt konsept IBU Management innenfor IBUs virkeområde, som særlig skal arbeide med ledelse og lederrekruttering av daglige ledere / adm. direktører som vi har svært god erfaring med fra tidligere oppdrag.

Nyhetsbrev fra IBU | 09.12.2022

Økt rente, økte kostnader herunder energi, økte skatter på flere områder, økt avkastningskrav, større krav til lønnsomhet i investeringer, og stramt statsbudsjett, krig i Europa, gir økt usikkerhet. Samtidig ser vi et generelt bilde globalt, av utvikling av ny teknologi og innovasjon. Verdens børser svinger, og mange venter mer krevende tider økonomisk i Norge, Europa og verden.

Finansielle emner - nytt kurs fra IBU | 17.10.2022

For en del år siden skrev en amerikansk professor en artikkel om hva økonomi er, og ga blant annet uttrykk for at en innen økonomien skal være tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner eller være for sikker på ting. F.eks. så nevnte han at en skulle kanskje tro en med sikkerhet kan si at utsalgspris er høyere en innkjøpspris. Men slik er det ikke alltid. Det kan være situasjoner der en virksomhet selger varer til en lavere pris enn innkjøpspris.

Nyhetsbrev fra IBU | 10.10.2022

Etter at det i 2018 ble innledet og utviklet et samarbeid på styreområdet, mellom IBU og iStyrelsen AS, ble IBUs virksomhet på styreområdet innlemmet formelt i iStyrelsen AS 8. mai 2019. iStyrelsen AS har utviklet videre aktiviteten som angår styrer og styrers arbeid, og pandemien har også gitt retning til mer digital kommunikasjon, med bl.a. podcaster. Nå er iStyrelsen AS i ferd med å utvikle sin aktivitet noen skritt videre, med samarbeid med annen stor aktør, som det informeres mer om fra iStyrelsen og samarbeidende parter den nærmeste tiden.

Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring) | 24.10.2019

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen | 24.10.2019

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019 | 23.08.2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen | 23.08.2019

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året.

IBU Styreskolen ─ Navneendring | 15.07.2019

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene.

IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBUs 2-dagers Styresertifiseringsprogram 2.0

IBUs 2-dagers Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 er vår helt nye satsning og flaggskip innen StyreSeminarer. Den første dagen gjennomgås styrerollen, arbeidsbetingelser, plikter, ansvar, verktøy, menneskers personlighet, og resultater av styrets arbeid. Den andre dagen gjennomgås styreoppgavene strategi og økonomi.

Styresertifiseringsprogrammet 2.0 er fundamentert i 25 års arbeid med styreutvikling, styrearbeid og styreutdanning / styreopplæring.

Gjennomføringen er komprimert og intensivert, og på den måten også effektivt, noe som betyr at andre enkeltkurs som tilbys også av IBU, vil være hensiktsmessig for fordypning. Deltakere som gjennomfører mottar diplom i form av kompetansebeviset «Sertifisert Styremedlem IBU 2023» IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0 Versjon 2023 er satt opp i Bergen 13.-14.mars, Stavanger 28. - 29. mars, Oslo 26. - 27. april.

Som en ytterligere videreføring etablerer IBU nå et kompetanseprogram over fire heldags StyreSeminarer som betegnes «Kompetanseprogram i Corporate Governance« som gir deltakerne diplomet «Kompetansebevis i Corporate Governance». Det anbefales først å gjennomføre IBUs Styresertifiseringsprogram 2.0

Styreprogrammene er praktisk orientert, og er også relatert til bøker som «Styreboken» (Søland, Fagbokforlaget) og «Håndbok i økonomi for styremedlemmer (Standal & Søland, Universitetsforlaget).

Nyhetsbrev fra IBU 11. februar 2023

IBU som enkeltpersonforetaket Ibu Institutt for Bedriftsutvikling Arild Inge Søland ble registrert stiftet 3. mars 1998 med formål å drive kurs, seminar- og konsulentvirksomhet overfor bedrifter og virksomheter, ved eiere, styrer og ledelse. IBU har utviklet mange konsepter gjennom tiden, og bidratt til etableringen av flere selskaper som f.eks. Styrelederskolen og nå senest Madison Consulting AS. Gjennom tiden har IBU hatt samarbeid med tidligere Bedriftsforbundet (nå SMB Norge) og tidligere NARF (nå Regnskap Norge). Særlig har IBUs virksomhet vært rettet inn mot styrer og styrers arbeid i et bedriftsutviklingsperspektiv, og også verdivurdering av bedrifter og bistand i den sammenheng. IBU har også gjennom årene ved flere anledninger vært ekstern prosessveileder i relativt omfattende og gjennomgripende strategiprosesser, og også gjennomført interne lederutviklingsprogrammer særlig på avdelingsledernivå og overfor ledergrupper blant annet bygget på erfaringer med oppbygging og gjennomføring av relativt omfattende intern arbeidslederskole for en interesse-/arbeidsgiverorganisasjon.

IBU arbeider primært innen opplæring og utvikling.

Nå gjennomgås virksomhetsområdene i IBU, og en strukturering av virksomheten innebærer at spesifikke virksomhetsområder blir lagt til spesifikke aksjeselskaper.

I første omgang nå er Madison Consulting AS etablert med følgende formål: Kurs-, seminar- og konsulentvirksomhet innen organisasjon, strategi, ledelse og bedriftsutvikling, verdivurdering og eierskifteprosesser.

Det er i praksis pr nå virksomheten innen verdivurdering og eierskifteprosesser, samt strategi med strategiguiden, som nå gradvis blir overført til Madison Consulting AS, og utført fra dette selskapet. Nye nettsider www.madisonconsulting.no er etablert og mailkontakt er arild@madisonconsulting.no og post@madisonconsulting.no.

Organisasjon og ledelse, inklusiv virksomheten på styreområdet som nå er i IBU, blir inntil videre værende i IBU og drevet ut fra IBU.

Det er nå også et nytt selskap under etablering som skal overta styreområdet gradvis. Inntil videre, til det nye selskapet er i drift, drives også styreområdet ut fra IBU.

IBUs nettsider www.ibu.no gir oversikt over kurs, seminarer og relevante bøker for praktisk bruk.

Ledelse og lederutvikling med tilknyttede temaer blir værende i IBU fremover, og drevet ut fra IBU.

IBU vil fortsette å ha prioritet på opplæring og utvikling, og vil vurdere å etablere og engasjere seg i ulike prosjekter av utviklingsmessig art fremover.

Følg med videre på nettsidene www.ibu.no der det legges ut nyhetsbrev jevnlig. Kontaktmailer er arild.soland@ibu.no og post@ibu.no.

Hvis du ønsker å motta våre nyhetsbrev til din mail fremover, vennligst gi oss beskjed pr mail.

Du kan nå også melde deg på vår nye eksklusive medlemskapsordning til kr.100,- pr måned. Vennligst ta kontakt pr mail for mer informasjon og innmelding.»

Nyhetsbrev fra IBU 11. januar 2023

Endring i markeder og forbrukerpreferanser, teknologiske fremskritt, økt inflasjon, økte renter, krevende energisituasjon, gjør at bedrifter, virksomheter og deres ledere har mye å forholde seg til. Ledere kan ha nytte av forskjellig input på veien. IBU har nå utviklet og tilbyr et nytt kompetanse-utviklingsprogram for ledere, som benevnes

IBUs GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING:

IBU lanserer således nå en ny GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING, som består av 4 kurs.

Deltakere som gjennomfører de 4 heldagskursene i GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING mottar diplomet:

«IBUs KOMPETANSEBEVIS I PRAKTISK BEDRIFTSTYRING»

Kompetansebeviset er en bekreftelse på en gjennomgått helhetlig grunnplattform for forståelse av grunnkunnskap og prinsipper for god bedriftsstyring i praksis. Dette kompetansebeviset innebærer da at deltakere som har gjennomgått disse fire kursene, har en forståelse for roller i bedriftsstyring og corporate governance, og har fått innføring i viktige prinsipper og grunnleggende kunnskap relevant for ledelse og styring av virksomheter og bedrifter. Ordet «bedriftstyring» er det norske ordet for «corporate governance» som omhandler ledelsesstrukturen i en virksomhet, der de tre rollene eiere, styre og daglig leder er sentrale.

IBUs GrunnModul i BedriftStyring» tilbys flere steder i Norge.

Følg med på IBUs nettsider.

Nyhetsbrev fra IBU 04. januar 2023

IBU har en lang historie med å tilby og gjennomføre kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling for virksomheter, eiere, styrer og ledere. Kursene og seminarene har IBU selv utviklet, og ofte som egendefinerte konsepter og utviklingsprogram.

IBU strukturerer nå i januar 2023 virksomheten tydeligere i følgende virksomhetsområder:

 • IBU Management
 • IBU Strategi
 • IBU Financial / Madison Consulting AS er nylig stiftet for å ivareta bl.a. Aquisition & Development, verdivurderinger og også bistand i den sammenheng.
 • IBU Boards & Corporate Governance

Kurs og seminarer innen virksomhetsområdene som tilbys nå er:

 • IBU Management: Heldagskurs i «Ledelse – Lederskap – Lederutvikling»
 • IBU Strategi: Heldagskurs i «Ny Strategi & Bedre Ledelse»
 • IBU Financial / Madison Consulting AS: Heldagskurs i «Verdivurdering & Eierskifteprosesser»
 • IBU Boards & Corporate Governance: Styreseminarer etter avtale

Konsulenttjenester avtales konkret.

Vi har lang erfaring med følgende konsulenttjeneste-områder gjennom flere år:

 • Interne lederkurs og lederutviklingsprogram
 • Ekstern prosessveileder innen strategiprosjekter og strategiutvikling. Se også strategiguiden.no
 • Gjennomføre verdivurderinger for store, mellomstore og mindre bedrifter, og bistand i eierskifteprosesser inkl. innhenting av finansiell/industriell investor
 • Gjennomføre styreseminarer og styreutviklingskonsepter og programmer.

Se IBUs nettsider for nærmere informasjon, og ta kontakt når du ønsker vår bistand. IBU arbeider til beste for våre kunder, og har prioritet på kvalitet i alt vi gjør.

Nyhetsbrev fra IBU 14. desember 2022

IBU har siden oppstarten i 1997/98 vært aktiv i mer enn 25 år med kurs, seminarer og konsulenttjenester innen bedriftsutvikling, herunder corporate governance, bedriftsstyring, bedriftsøkonomiske analyser, ledelse og rekruttering av daglig ledere / adm. direktører. IBU konkretiserer nå et nytt konsept IBU Management innenfor IBUs virkeområde, som særlig skal arbeide med ledelse og lederrekruttering av daglige ledere / adm. direktører som vi har svært god erfaring med fra tidligere oppdrag.

I denne sammenheng er utviklet kurset/seminaret «Ledelse – Lederskap – Lederutvikling» som primært har daglig ledere som sin målgruppe.

Når du og dere er i en situasjon med å skulle ansette ny daglig leder for virksomheten, bistår vi gjerne i prosessen fra A – Å. Det innebærer bl.a. at vi også gjerne er med i dialog om formulering/beskrivelse av funksjonen som konkret skal besettes, rolle-beskrivelse med oppgaver som inngår, og vil gjerne stå for hele rekrutteringsprosessen med en avtalt form og innhold, i samråd med dere som oppdragsgiver.

Vennligst ta kontakt med Arild I. Søland for nærmere informasjon og uforpliktende dialog, gjerne på mail arild.soland@ibu.no

Nyhetsbrev fra IBU 09. desember 2022

Økt rente, økte kostnader herunder energi, økte skatter på flere områder, økt avkastningskrav, større krav til lønnsomhet i investeringer, og stramt statsbudsjett, krig i Europa, gir økt usikkerhet. Samtidig ser vi et generelt bilde globalt, av utvikling av ny teknologi og innovasjon. Verdens børser svinger, og mange venter mer krevende tider økonomisk i Norge, Europa og verden.

Endringer i arbeidsbetingelser og premisser for vurderinger og beslutninger, signaliserer en ny tidsepoke for hver enkelt bedrift. Markeder er i endring. Bruk av ny teknologi og digitalisering, kan gi større konkurransekraft. Hver enkelt bedrift rigger seg for den nye nåtiden.

I dette virkelighetsbildet vil også IBU være en markedsorientert tilbyder som blant annet vil tilby relevante kurs, seminarer og konsulenttjenester.

Blant annet settes nå opp et nytt kurs innen ledelse, med tema: LEDELSE – LEDERSKAP – LEDERUTVIKLING.

Utøvelse av god ledelse kan være avgjørende for virksomheters utvikling. Dette kurset er for ledere som ønsker å prioritere lederskap, og videreutvikle seg selv i rollen som leder. Se våre nettsider www.ibu.no for informasjon om tid og steder, og ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Fremover vil vi arbeide for å tilpasse våre tjenester i takt med behovene i tiden. I denne sammenheng vil vi ta inn over oss, Verdens bærekraftsmål. Vi har også etablert et nytt selskap Madison Consulting AS for å styrke vårt tilbud.

Vi står også bak etableringen av et selskap som blant annet skal ha musikk i sitt virkeområde, nemlig AIS Music AS.

AIS Music AS skriver og gir ut låter, og den første låten er «Joanne» som er å finne på Spotify, med artistnavn «Arild Søland Project». Det vil være forskjellige vokalister på de fremtidige utgivelser, og «Joanne» synges av Steinar Larsen som også er produsent. Du kan benytte følgende link: https://orcd.co/joanne_arildsolandproject og må søke på «Joanne Arild Søland Project» for full versjon.

Følge med på våre nettsider www.ibu.no og ta gjerne kontakt med oss.

Finansielle emner - nytt kurs fra IBU

For en del år siden skrev en amerikansk professor en artikkel om hva økonomi er, og ga blant annet uttrykk for at en innen økonomien skal være tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner eller være for sikker på ting. F.eks. så nevnte han at en skulle kanskje tro en med sikkerhet kan si at utsalgspris er høyere en innkjøpspris. Men slik er det ikke alltid. Det kan være situasjoner der en virksomhet selger varer til en lavere pris enn innkjøpspris.

Økonomi er valg av alternativer ut fra en kost/nytte vurdering. Økonomi dreier seg om sammenhenger. I en ideell verden med full sikkerhet, kan beslutninger ofte være trygge og innlysende. Men i en virkelig verden med til dels betydelig usikkerhet og risiko knyttet til det meste, er vurderinger og beslutninger ofte vanskelige og sammensatte. I en slik sammenheng er det naturlig å ha et spesielt fokus på usikkerhet og risiko.

Risiko for en bedrift omhandler både den bedriftsspesifikke risikoen som inkluderer f.eks. datasystemene og fordringssituasjonen samt mye mer, og den bredere markedsrisikoen som omhandler både finansielle markeder, konjunkturer og de enkelte markeder bedrifter opererer i. Sårbarhetsanalyse omhandler hvor sårbar den enkelte virksomhet eller bedrift er for diverse hendelser som kan inntreffe både i makrobildet som kriger, og i mikrobildet som følge av endrede kriterier i interne vurderinger f.eks. av investeringsprosjekter, som følge av f.eks. et statsbudsjett eller endrede skatter. I tillegg, i disse dager med økt både risikofri rente og risikotillegget i renten, samt økt usikkerhet generelt, vil f.eks. avkastningskrav for investeringer øke.

I sin daglige drift vil bedrifter som ønsker å styrke seg, i økende grad legge vekt på risikobildet for å gjøre bedre vurdering og ta gode beslutninger.

IBU har derfor utviklet og tilbyr nå et nytt heldagskurs innen «Finansielle Emner» der «Risikovurdering» inngår som et vesentlig tema. Også makroøkonomi tas opp. Et mål er å skape mer trygghet i beslutninger.

Kursets innhold er:

 • Å lese et regnskap
 • Investeringsanalyser
 • Risikovurdering og sårbarhetsanalyse
 • Arbeidskapital/Likviditet
 • Soliditet
 • Mikro- og makroøkonomi m/rente- og valutafokus
 • Beslutningsanalyse

Mer info om kurset kan du få ved å sende mail til arild@ibu.no.

Nyhetsbrev fra IBU 10. oktober 2022

Etter at det i 2018 ble innledet og utviklet et samarbeid på styreområdet, mellom IBU og iStyrelsen AS, ble IBUs virksomhet på styreområdet innlemmet formelt i iStyrelsen AS 8. mai 2019. iStyrelsen AS har utviklet videre aktiviteten som angår styrer og styrers arbeid, og pandemien har også gitt retning til mer digital kommunikasjon, med bl.a. podcaster. Nå er iStyrelsen AS i ferd med å utvikle sin aktivitet noen skritt videre, med samarbeid med annen stor aktør, som det informeres mer om fra iStyrelsen og samarbeidende parter den nærmeste tiden.

Siden 2018 har IBU særlig arbeidet med verdivurderinger av bedrifter, bistand i eierskifteprosesser, og kurs i denne sammenheng, samt tilbudt tjenester innen strategibistand og interne lederutviklingsprosesser.

Fremover vil IBU tilpasse sine tilbud til endringer i marked, og ønsker gamle og nye kunder velkommen.

Følg med på IBUs nettsider www.ibu.no for fortløpende informasjon.

Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring)  

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Det er flere grunner til at virksomheter kjøpes eller selges, men det er vesentlig at en bedrift som kjøper en annen bedrift uansett fremstår sterkere (herunder finansielt) og mer konkurransedyktig etter oppkjøpet. Salg av bedrift kan f.eks. skyldes at virksomheten vil være for liten i fremtidsbildet, eller at eksisterende eiere har kommet til et tidspunkt der de av ulike grunner vil sende «stafett-pinnen» videre. I alle tilfeller er en slik endringsprosess som dette er for bedriften, krevende og innholdsrik, der både finansielle forhold, pris, juridiske forhold, tekniske forhold, organisasjonsmessige og organisatoriske forhold, samt bedriftskultur, og kanskje også restrukturering, samlet vil ha betydelig innvirkning på hvorvidt oppkjøpet/salget skal bli vellykket og den nye enheten velfungerende.

Hva en salgs-/kjøps-prosess skal inneholde og hvilken assistanse som inngår, bestemmes nærmere i den enkelte mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Hvor lang tid en eierskifteprosess tar, varierer veldig. I enkelte tilfeller, f.eks. der partene er klare på hva de vil og hvordan, eller i mindre og oversiktlig sammenhenger, kan en sluttseddel som bekreftelse på overdragelse av aksjer og eierskap, utstedes / skrives temmelig raskt, kanskje i løp av noen dager. I andre tilfeller, som f.eks. mer uoversiktlige generasjonsskifte -situasjoner, kan en eierskiftefase fra en starter planlegging til helhetlig gjennomføring er gjort, kanskje ta opp til 5 år.

Det er derfor viktig med avklaringer og tydelighet i eierskifteprosesser, der overtakelsestidspunktet vil være sentralt.

Som et eget navn på virksomhetsområdet Verdivurdering & Eierskifte, som også tar opp i seg de forskjellige utfordringene ved kjøp/salg av bedrift, benevner vi: «Shareholder Choice».

Benevnelsen «Shareholder Choice» på dette virksomhetsområdet, tar innover seg begreper som «Firm Value Estimation», «Financial Management», «Working Capital», «Financial planning», «Strategy», «Growth», «Welfare», «Core Business”, “Leadership”, “Vision”, «Stronger together», «Future Vision» med flere, og understreker at det til syvende og sist er et eiervalg, ut fra et råd fra styret. Da er det viktig at styret er klar for å gi et så viktig råd. Når så styrebeslutningen er tatt, og eierbeslutningen er tatt, så er den det. Da er det viktig å få til en så god prosess som mulig, som reguleres som nevnt av en mandat-avtale.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen

Den styrerelaterte delen av virksomheten i IBU, ble som kjent overført til iStyrelsen AS tidligere i år. Styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester leveres nå av iStyrelsen AS som er en totalleverandør på styreområdet. I løpet av høsten nå, så kommer iStyrelsen AS med nye nettsider, som skal være tidsriktige og brukervennlige. IBU vil nå ha prioritet på den delen som angår verdivurderinger og bistand ved kjøp og salg av virksomheter, og nettsidene til IBU vil bære preg av det fremover.

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi. I utgangspunktet består altså StyreModul 1 av 4 styreseminarer, som alltid gjennomføres i samme rekkefølge, slik at alle styreseminarene kan tas over lengre tid.

Det gjøres nå den justering i grunnopplæringen i Styrearbeid, at iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som hittil har bestått av en sammenfatning, gjennom 1 dag, av alle de fire heldags styreseminarene som tilligger StyreModul 1, nå fremover vil bestå kun av styreseminar 1 og 2 i StyreModul 1, dvs. om styrerollen, styrer og styrers arbeid.

Samtidig vil styreseminar 3 (Strategi) og styreseminar 4 (økonomi for styremedlemmer) i StyreModul 1, tilbys som egne og selvstendige heldags styrekurs, som kan tas uavhengig av om en har til hensikt å gjennomføre hele StyreModul 1 eller ikke. Tydelig informasjon om dette blir lagt ut på de nye nettsidene til iStyrelsen med det første.

Videre tilbyr iStyrelsen AS bedriftsinterne styreseminarer etter nærmere avtale. Vi har god erfaring både med å gjennomføre hele StyreModul 1 som internt opplegg, eller kortversjoner av StyreModul 1, der vi blant annet har god erfaring med å gjennomføre alle fire styreseminarene som tilligger StyreModul 1 over 2 dager internt, med utvidede tidsrammer.

iStyrelsen vil fremover også tilby følgende styreseminarer som separate heldagskurs i temaer innen styrearbeid:

 • «Styreleder»
 • «Ansatt valgt styremedlem»
 • «Daglig leder og styret»
 • «Styreevaluering»

For spørsmål angående styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester, vennligst kontakt iStyrelsen AS www.istyrelsen.no.

For spørsmål angående IBU, herunder om verdivurdering og kjøp/salg av bedrifter, vennligst kontakt post@ibu.no.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge, på følgende datoer:

iStyrelsens StyreModul 1 med sine fire heldags styreseminarer, tilbys følgende steder på følgende tidspunkter (4 påfølgende dager) denne høsten:

 • Bergen 7. – 10. oktober
 • Stavanger: 28. – 31. oktober
 • Oslo: 19. – 22. november
 • Trondheim: 26. – 29. november

iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid tilbys følgende steder på følgende datoer:

 • Sarpsborg: 30. august
 • Oslo: 18. september og 10. desember
 • Tromsø 4. desember

De fire styreseminarene i iStyrelsens StyreModul 1 har følgende overskifter:

 • Styrearbeid og verktøy i styrearbeidet (som utgjør fundamentene i styrearbeidet)
 • Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet (som legger grunnlaget for profesjonelt styrearbeid i praksis)
 • Strategi (som er en av styrets viktigste beslutningsområder)
 • Økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer (som er viktig komeptanse for styremedlemmer å inneha)

Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene i StyreModul 1, mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Gjennomført iStyrelsens StyreModul 1 eller iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, kvalifiserer for opptak og deltakelse i det videregående styreprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM som kan leses om på nettsidene til www.istyrelsen.no.

Alle styreseminarene ovenfor nevnt, starter kl 10.00 og avsluttes kl 15.00, med lunch kl 12.00.

Deltakerpris pr person for enkeltseminarer er kr.5.750,-, mens «pakkeprisen» for å delta på alle fire styreseminarene i StyreModul 1, er kr.20.000,-.

Påmelding gjøres via nettsidene www.istyrelsen.no eller pr mail til arild@ibu.no.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året. BOARD PERFORMANCE PROGRAM er utviklet hos IBU i 2015, og gjennomført to ganger pr år siden 2016. I dag er BOARD PERFORMANCE PROGRAM et av Skandinavias fremste styreopplæringsprogram, gir kompetansebeviset «BP - Certified Board Director», og tilbys denne høsten ut fra iStyrelsen AS. Programmet består av 3 samlinger á 2 dager, med ca 3 ukers mellomrom der det i mellomperiodene gis hjemmeoppgaver i form av tidstilpassede refleksjonsoppgaver. Hver samling har sin temaoverskift, der første samling betegnes «Verdiskapende styrearbeid», samling 2 betegnes «Effektivt styrearbeid», og samling 3 har overskriften «Styreledelse». Kompetansebeviset tildeles deltakere som gjennomfører alle tre samlingene, og som leverer tilfredsstillende refleksjonsoppgave-besvarelser. Pr i dag har ca 50 kvinner og menn gjennomført programmet og mottatt kompetansebeviset CERTIFIED BOARD DIRECTOR.

BOARD PERFORMANCE PROGRAM HØSTEN 2019 starter nå snart med første samling 19. – 20. september, og fortsetter med 2. samling den 17. – 18. oktober, og avsluttes med 3. samling 14. – 15. november.

Du kan lese mer om BOARD PERFORMANCE PROGRAM på nettsiden: https://istyrelsen.no/2019/04/12/invitasjon-til-a-soke-plass-pa-board-performance-programmet/

Opptak og påmelding til BOARD PERFORMANCE PROGRAM foregår nå.

For nærmere informasjon og påmelding, kan du sende mail til programdirektør Pål Søland med mailadresse palsoland@boardperformance.no eller ringe Pål på tlf 483 88 347.

Foredragsholdere og ledere for forskjellige temaer i programmet, vil i tillegg til Pål, være bl.a. Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre. Du kan lese mer om Pål, Ingvild og Bjarne på nettsidene til www.istyrelsen.no

IBU Styreskolen – Navneendring

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene:

IBUs StyreModul 1 benevnes nå iStyrelsens StyreModul 1.

IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid benevnes nå iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid.

IBU Styreskolen overtas av iStyrelsen

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER - Kurs og konsulenttjenester.

Temaer:

 • Verdivurdering av bedriften,
 • forståelse av bedriften som et økonomisk/finansielt bilde i et dynamisk lys,
 • kontantstrømmer og likviditet,
 • balanse, kapitalbinding og finansiering,
 • prosesser for salg og kjøp av bedrifter,
 • due diligence,
 • oppgjørsform mm

Hvem er kurset aktuelt for:

Særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert i oppkjøp og salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, samt for deg som ønsker å vite noe om bedriftens verdi.

Verdivurdering og bistand ved oppkjøp og salg av bedrifter:

Vi har lang erfaring med å utføre verdivurderinger av bedrifter, samt bistå i eierskifteprosesser. Vi gir deg gjerne et tilbud på å gjøre en verdivurdering for bedriften, der vi i så fall skriver et verdivurderingsnotat på ca 4 – 9 sider.

Om kurset

Heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter» tilbys fysisk over hele Norge med jevne mellomrom.

Det samme kurset, heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter», tilbys digitalt med jevne mellomrom, kl 10.00–13.00.

Kontakt oss for verdivurdering av din bedrift. Vi skriver et kortfattet notat «Verdivurdering av bedriften din» på ca 4 – 9 sider, der det fremgår hvordan beregningen er gjort, og hva vår konklusjon på beregnet bedriftsverdi er.

Vi kan bistå med konsulenttjenester ved kjøp/salg av hele eller andeler av bedrift.

Et kurs hos oss gir en god oversikt over hvordan bedriftsverdi kan beregnes, samt eierskifteprosessers innhold.

Deltakeravgift heldagskurs FYSISK kl 10.00 – 15.00 er kr. 6.250,-. (inkl. lunch)
Deltakeravgift heldagskurs DIGITALT kl 10.00 – 13.00 er kr. 6.250,-. (to korte pauser)

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt her:

Kurskalender, FYSISK

Oslo:

2023
Oslo, 15/3
Oslo, 20/4
Oslo, 8/5
Oslo, 7/6
Oslo, 4/7

Bodø:

2023
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2023
Tønsberg, 21/2

Ålesund:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2023
Stavanger, 10/5

Bergen:

2023
Bergen, 22/3

Trondheim:

2023
Nye datoer kommer

Tromsø:

2023
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2023
Nye datoer kommer

Moss:

2023
Moss, 16/2

Haugesund:

2023
Nye datoer kommer

Hamar:

2023
Hamar, 1/3

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

PROGRAM FOR HELDAGSKURSET
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
Innledning til dagens temaer: verdivurdering og faktisk pris, finansielle emner, hvordan eierskifte-prosesser forløper, due diligence, bedriftskultur
10:15 - 11:00Oppkjøp og salg av bedrifter:
Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte med særlig fokus på salg av bedrifter, herunder også om generasjonsskifter.
• Prosessen ved salg og kjøp av bedrifter
• Aktuelle kjøpere og deres vurderinger
• Vurderinger og prioriteringer hos selgere av bedrift
• Innhold i eierskifteprosesser, viktige faser og tidspunkter
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Verdivurdering, finansielle begreper og emner
• Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm, Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente, Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
• Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
• Hvordan vurdere bedriftens verdi
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Mer om finansielle begreper og emner. Eksempler
Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
• Betydelig fokus på balansen
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Konsekvenser av eierskifte. Bedriftskultur. Fremtid
• Eksempler fortsettes.
• Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen,
• konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og
• konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
ny strategi og bedre ledelse

Vi lanserer et nytt kurs som omhandler det å tenke fremover, i form av strategisk planlegging, strategisk tenkning, målorientering, oppdatering av strategi:

Tenker du og dere å benytte de nærmeste måneder på å gjennomgå strategiarbeid, så kan det være hensiktsmessig enten helt ved begynnelsen av strategiprosessen, eller litt ut i strategiprosessen, å sette fokus på selve strategiutviklingen:

Hvordan arbeide med, og utvikle en strategi og strategiplan, på en slik måte at den blir samlende for hele organisasjonen, og en rettesnor for beslutninger og utviklingsretning.

I dette kurset søkes formål, verdier og talenter/ferdigheter sett i sammenheng, der anvendelsen av denne tilnærmingen/metodikken søkes gjort i din egen virksomhet. Dette gjøres ved at kurset fokuserer på begreper, sammenhenger, tidslinjer, tidsperioder, epoker, målorientering, strategiforståelse og ledelse, samtidig som dette relateres til formål, verdier og talenter som en metodikk/orientering for å utvikle bedriften til en sterkere og mer samlet enhet, som går i samme takt, i samme retning, mot felles mål for å oppnå formålet med bedriftens medarbeidere som talenter og besitter ferdigheter, og som fungerer alle basert på et eget sett med verdier.

Vi gjennomgår i dette kurset, denne orienteringen, og grunnlaget, for at virksomheten selv skal kunne utvikle sitt eget strategiske fundament som en konkretisert strategi skal hvilke på, og med fokus på verdier som ledelsesprinsipper utvikles ut fra. Alt konkretisert for at den enkelte bedrift skal kunne utvikle sin egen måte å gjøre tingene på.

Kurset er erfaringsbasert, og svært praktisk orientert, med sikte på at deltakerne skal få en konkret gjennomgang av hvordan gjennomføre et strategiarbeid og komme frem til en strategirapport og strategiplan.

Undertegnede som har utviklet og gjennomfører dette kurset, har gjennom flere år arbeidet som ekstern prosessveileder i strategiprosesser og strategiutviklingsarbeid, og kursets form og innhold er sterkt relatert til erfaringer gjennom mange år, og metodikk / arbeidsmåte som vi har funnet meget velfungerende og resultatgivende.

Kurset egner seg både som grundig innføring i grunnleggende forståelse av hva strategi egentlig er og handler om, og en orientering om praktisk strategiarbeid slik prosesser er gjennomført med gode resultater, og kurset er velegnet i forbindelse med forberedelse og oppstart av strategiarbeid og interne strategiprosesser. Samtidig bringes inn temaer fra ledelse og ledelsesprinsipper, blant annet fordi strategi er nært knyttet til verdier, bedriftskultur, lederskap og ledelse.

Kurset er relatert til boken: «Kunsten å se fremover» og fokuserer særlig på metodikk i strategiarbeidet, eller måten å drive strategiprosessen på.

I FORBINDELSE MED KURSET NEVNES TO AKTUELLE ARTIKLER OM STRATEGI, SAMT BOKEN «KUNSTEN Å SE FREMOVER»

Du kan finne et par interessante innspill vedrørende strategi og strategitenkning på følgende linkedIn-relaterte nettsider:

BOK OM MÅL, STRATEGI OG LEDELSE:

Kurset er relatert bl.a. til den nye boken «Kunsten å se fremover» som handler om mål, strategi og ledelse, både for enkeltpersoner og virksomheter, og som du kan se mer om og eventuelt kjøpe her: https://ibu.no/#boker-til-salgs

Kurskalender

Tønsberg:

2023
Nye datoer kommer

Oslo:

2023
Oslo, 8/6
Oslo, 5/7

Stavanger:

2023
Stavanger, 7/6

Bergen:

2023
Bergen, 12/7

Kristiansand:

2023
Nye datoer kommer

Ålesund:

2023
Nye datoer kommer

PROGRAM FOR HELDAGSKURSET: «ny strategi & bedre ledelse»
1Velkommen. Presentasjon
2Innledning:
- Bedriftsutvikling – Mål – Strategi - Ledelse
- Strategiforståelse - Strategiprosesser - Verdier
3Hvordan designe, iverksette, gjennomføre strategiarbeid
4Metoder i strategiarbeidet
5Strategiplanen, implementering, oppfølging
6Eksempler på strategiprosjekter gjennomført
7Ledelse, fokus mennesker og bedriftskultur
8Eksempel fra gjennomført «Prosjekt: God Ledelse» i børsnotert selskap
9Oppsummering:
- Milepæler i strategiarbeidet
- Innspill til hvordan være en god leder
10Eksempler på strategiprosjekter gjennomført
11Avslutning
ny strategi og bedre ledelse
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

FINANSIELLE EMNER

IBU har derfor utviklet og tilbyr nå et nytt heldagskurs innen «Finansielle Emner» der «Risikovurdering» inngår som et vesentlig tema. Også makroøkonomi tas opp. Et mål er å skape mer trygghet i beslutninger.

KURSINNHOLD «FINANSIELLE EMNER»: Bedriftens finansielle side

 • Resultat og Balanse: Hva kan vi se ut fra et regnskap, og til hvilken nytte
 • Arbeidskapital/Likviditet/Kontantstrøm
 • Soliditet / Egenkapital bokført og markedsbasert
 • Prisen på en bedrifts aksjer
 • Investeringsanalyser / Lønnsomhetsanalyser
 • Risikovurdering og avkastningskrav
 • Beslutningsanalyse

(Forbehold om mindre justeringer og tilpasninger i programmet)

Pris kr. 6.250,-

Kurskalender

Tønsberg:

2023
Nye datoer kommer

Oslo:

2023
Oslo, 6/7

Stavanger:

2023
Nye datoer kommer

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Sarpsborg:

2023
Nye datoer kommer

FINANSIELLE EMNER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
 • Innledning: Hva er ledelse
 • Lederrollen, lederoppgaver – Lederverktøy (f.eks. MBO)
 • Mennesker, innstillinger, holdninger, atferd
 • Ledertyper – Lederegenskaper
 • Bedriftskultur
 • Verdier som grunnlag for utøvelse av god ledelse
 • Organisasjonsmodeller og lederstiler
 • Organisasjonsutvikling
 • Endring og restrukturering
 • Eksempel internt prosjekt i bedrift: God Ledelse i praksis
 • Personlig egenskaper og samarbeid

Deltakerpris: kr.6.250,-

Kurskalender

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Oslo:

2023
Oslo, 6/6

Stavanger:

2023
Stavanger, 9/5

LEDELSE, LEDERSKAP OG LEDERUTVIKLING
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

Kursinnhold: «Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse m/beslutningsanalyse og investeringsanalyse»

Risiko for en bedrift omhandler både den bedriftsspesifikke risikoen som inkluderer f.eks. datasystemene og fordringssituasjonen, og den bredere markedsrisikoen som omhandler både finansielle markeder, konjunkturer og de enkelte markeder bedrifter opererer i. Sårbarhetsanalyse omhandler hvor sårbar den enkelte virksomhet eller bedrift er for diverse hendelser som kan inntreffe både i makrobildet som kriger, og i mikrobildet som følge av endrede kriterier i interne vurderinger f.eks. av investeringsprosjekter, som følge av f.eks. et statsbudsjett eller endrede skatter.

Kurset har som formål å foreta en systematisk gjennomgang, for å belyse ulike risikoelementer, som utgangspunkt for å vurdere hvordan dette kan påvirke den enkelte bedrift. En slik fokusering har til hensikt å bedre informasjons- og beslutningsgrunnlag når avgjørelser skal tas.

F.eks. så sier aksjeloven at egenkapital og likviditet skal være forsvarlig i forhold til omfang og risiko. Da er det nødvendig å se nærmere på risikoeksponeringen.

Det hele ses derfor i et beslutningsanalyse-perspektiv. Samtidig er det naturlig å knytte selve investeringsanalyser inn i bildet, for med det å sikte mot en kvantifisering av hvordan usikkerhet og sårbarhet påvirker vurderinger og beslutninger om investering.

Sted: Kurset «Risiko» med innholdet «Risikoanalyse og sårbarhetsanalyse m/beslutningsanalyse og investeringsanalyse» tilbys bl.a. i: Oslo 16.1. kl 10 - 15

Deltakerpris er kr.6.250,-

Kurskalender

Oslo:

2023
Nye datoer kommer

*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS – grunnkurs

Emner:

 • Innledning og informasjon.
 • Styrerollen, styrets mandat, styrets oppgaver, plikter, ansvar og rettigheter
 • Nærmere om STYREMODELLEN, med fokus på styrets resultater og arbeidsbetingelser, med utgangspunkt i eier-, styre- lederrollen, blant annet om:
 • Lover; Retningslinjer, Corporate Governnance; Etikk; Menneskene i styret; Formål; Strategi
 • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeidet: Innkalling, agenda, styreprotokoll, styreavaluering etc.
 • Dynamisk rollemodell
 • Kompetansen i styret
 • Personlige egenskaper
 • Styresammensetting
 • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
 • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
 • Styrelederfunksjonen (understrekes i dette kurset, og gjennomgås grundig i Styrelederkurset)

Deltakerpris kr.6.250,-

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 9/6
Oslo, 15/6

Bergen:

2023
Bergen, 20/6

Stavanger:

2023
Stavanger, 12/6

Trondheim:

2023
Trondheim, 9/5

PROFESJONELT STYREARBEID I PRAKSIS – GRUNNKURS
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

GrunnModul i Bedriftsstyring

GrunnModul i Corporate Governance / Bedriftsstyring:

Dette er IBUs 4 dagers kompetanseprogram som gir en helhetlig grunnlagsforståelse og innsikt i Corporate Governance er et engelsk begrep som også benyttes i norsk sammenheng, da en direkte oversettelse er vanskelig blant annet fordi det benyttes i noe forskjellige sammenhenger, som f.eks. innen den rent finansielle oppfølging og innen ledelse / strategisk utvikling. Vi oversetter begrepet til bedriftsstyring, mens andre benevner det f.eks. «eierstyring og selskapsledelse».

Definisjonen av Corporate Governance i sin opprinnelse er:
«Corporate governance is the system by which businesses are directed and controlled».

Flere internasjonale aktører og universiteter tilbyr kurs og utdanningsprogrammer innen corporate governance.

IBU ønsker å være i fremste rekke i Norge, og tilbyr nå et kompetanseprogram i corporate governance, som altså benevnes «GrunnModul i Corporate Governance /Bedriftsstyring».

Denne grunnmodulen består av 4 heldags styreseminar, som er:

 • Styresertifiseringsprogrammet 2.0 (2 dager – 2 heldagsseminar)
 • Styrelederkurset (1 dag – 1 heldagsseminar)
 • Ny Strategi & Bedre Ledelse (1 dag – 1 heldagsseminar)

Deltakerpris:

Kr.6.250,- pr styreseminar/dag
Kr.25.000,- for 4 dagers kompetanseprogram i Corporate Governance / Bedriftsstyring

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 6-9/6

Bergen:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2023
Nye datoer kommer

Bodø:

2023
Nye datoer kommer

Ålesund:

2023
Nye datoer kommer

GRUNNMODUL i BEDRIFTSTYRING
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

IBUs STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0

NYTT TILBUD FRA IBU:

IBUs STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0

Deltakere som gjennomfører IBUs STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0 i år mottar kompetansebeviset «Sertifisert StyreMedlem 2023»

Styresertifiseringsprogrammet går over 2 dager, hver dag kl 9 – 15 (merk oppstart kl 9), og har følgende program:

PROGRAM:

2 dager, hver dag kl 9 - 15.

Dag 1: kl 9 – 15 (Lunch kl 12)

Profesjonelt styrearbeid i praksis:

 • Innledning og informasjon.
 • Styrerollen, styrets mandat, styrets oppgaver, plikter, ansvar og rettigheter
 • Nærmere om STYREMODELLEN, med fokus på styrets resultater og arbeidsbetingelser, med utgangspunkt i eier-, styre- lederrollen, blant annet om:
 • Lover; Retningslinjer, Corporate Governnance; Etikk; Menneskene i styret; Formål; Strategi
 • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeidet: Innkalling, agenda, styreprotokoll, styreavaluering etc.
 • Dynamisk rollemodell
 • Kompetansen i styret
 • Personlige egenskaper
 • Styresammensetting
 • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
 • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
 • Styrelederfunksjonen (understrekes i dette kurset, og gjennomgås grundig i Styrelederkurset)

Dag 2: kl 9 – 15 (Lunch kl 12)

Styreoppgaver:

 • Strategiforståelsen, strategiprosessen, strategiplanen
 • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll
 • Økonomi for styremedlemmer, basert på bok med samme navn
 • Eksempler

Sted:
Forskjellige steder i Norge som informeres om på nettsidene

Deltakerpris:
Ordinær pris pr. deltaker pr. for Styresertifiseringsprogrammet 2.0 hos IBU: Kr.25.000,-

Anbefalt styrelitteratur:
Boken «Mitt Styrearbeid». Les mer om styrelitteratur her: www.styreskolen.no
Styreboken, A.I.Søland, Fagbokforlaget, 2. opplag, 2016 (Kan kjøpes på www.fagbokforlaget.no)
Håndbok i økonomi for styremedlemmer, E.G.Standal & A.I.Søland, Universitetsforlaget, 2. utgave 2016 (Kan kjøpes på www.universitetsforlaget.no)

Deltakerne mottar «IBUs Kompetansebevis i Corporate Governance».

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 15-16/6
Oslo, 23-24/8
Oslo, 30-31/10
Oslo, 28-29/11

Bergen:

2023
Bergen, 20-21/5

Stavanger:

2023
Stavanger, 12-13/6
Stavanger, 20-21/9

Bodø:

2023
Bodø, 23-24/8

Ålesund:

2023
Ålesund, 27-28/11

Ørsta:

2023
Ørsta, 27-28/6

IBUS STYRESERTIFISERINGSPROGRAM 2.0
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

styrelederkurset

PROGRAM:

1 dag, kl. 10:00-15:00 (lunsj kl. 12:00).

 • Innledning: Eierstyring, styrearbeid og selskapsledelse
 • Styrets rolle, oppgaver, plikter og ansvar, i lys av arbeidsbetingelser, og med blikk på resultater av styrets arbeid
 • Styreleders særlige og viktige rolle, plikter og ansvar
 • Verktøy i styrearbeidet (f.eks. agenda, styreevaluering), Rettspraksis
 • Eksempler

Pris
Deltagerpris: Kr.6.250,-

Styrelederkurset er utviklet på grunnlag av mange års utvikling og gjennomføring av forskjellige opplærings- og utviklingsprogram for kurs, seminarer og program for eiere, styrer og ledere.

Litt om selve Styrelederkurset:

Samtidig som styret som kollegium utgjør virksomhetens øverste ledelse, der hvert styremedlem gjør selvstendige vurderinger, er styreleder avgjørende for hvordan styret utøver sin rolle.

Styrelederkurset gjennomføres i mindre deltakergrupper der deltakerne selv utgjør den rike erfaringen og solide kompetansen i rommet.

Foredragsholder setter fokus på særlig relevante forhold og temaer, i den ramme kurset har, og sørger for en solid rød tråd i gjennomgangen som sentreres om betydningen av styreleders utøvelse av sin funksjon, sett i lys av styrets samlede utøvelse av sin rolle.

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 10/5
Oslo, 14/6
Oslo, 22/6
Oslo, 29/8
Oslo, 12/10

Tromsø:

2023
Nye datoer kommer

Stavanger:

2023
Stavanger, 6/6

Bodø:

2023
Bodø, 23/5

Hamar:

2023
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2023
Sandefjord, 1/6

Bergen:

2023
Bergen, 11/7

Kristiansand:

2023
Nye datoer kommer

Ørsta:

2023
Ørsta, 29/6

STYRELEDERKURSET
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

Nyhet: Heldagskurs i Bærekraft

Bakgrunn for å tilby kurs med tema «Bærekraft»:
«De nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar sosialt og grønt ansvar», fremheves i media.

Vi ønsker derfor å sette fokus på bærekraft, gi en forståelse av hva som menes med bærekraft, hva det dreier seg om, og hva eiere, styre og ledelse bør kjenne til og forholde seg.

Program-innhold kl 10 – 15 (Lunch kl 12 – 13):

 • Hva betyr bærekraft, og hva omfatter det? Hva forstår vi egentlig med bærekraft.
 • FNs bærekraftmål
 • Hva innebærer fokus på bærekraft for samfunn, marked og enkeltvirksomheter
 • Hvorfor skal styret og ledelsen bruke tid på bærekraft?
 • Bærekraft en av pilarene for å lykkes som virksomhet de nærmeste årene
 • Hvordan arbeide mer bærekraftig? Hva skjer hvis en ikke gjør det.
 • Krav til styret og ledelsen for at eiere og interessenter skal oppleve at virksomheten er konkurransedyktig og til og med styrker sin konkurransekraft i dagens og fremtidens markeder.

Foredragsholder: Yvonne Hansen

Yvonne Hansen har lang erfaring fra digitaliserings- og endringsprosesser, både i ledende stabsfunksjoner og som konsulent. Hun har jobbet både i privat og offentlig sektor, og har vært med på etablering, justering og implementering av strategier hvor bærekraft er et viktig område. Av utdanning har hun en Executive MBA og har blant annet sertifiseringene Business Sustainability Management fra University of Cambridge og Driving Business towards the sustainable development goals fra Erasmus University Rotterdam.

Innledning ved Arild I. Søland, IBU Styreutvikling Boardbrain.

Deltakerpris:
kr.6.250,-

Påmelding: Påmelding via skjema på denne siden eller til mail: post@boarbrain.no med navn på deltaker, kontaktinformasjon, hvem faktura skal stiles til. Faktura blir tilsendt pr mail.

Kurskalender

Oslo:

2023
Oslo, 5/6

Sandefjord:

2023
Sandefjord, 7/6

NYHET: HELDAGSKURS I BÆREKRAFT
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på

consulting

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside her: https://madisonconsulting.no/.

consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

ny strategi
Når dere skal gå løs på strategiarbeid og komme frem med ny strategi / strategiplan, er det flere forhold som bør ivaretas og planlegges for. En erkjennelse av ståsted (tilstrekkelig fyldig beskrevet) og tydelige mål (noen få klare mål), er nødvendig utgangspunkter. Men like viktig er hvordan legge opp / designe strategiprosessen, tidsplan, styrebeslutning, iverksetting/gjennomføring, oppfølging, konsekvenser. Med god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag, kan vi bistå dere og bedriften. Vi kan foreslå et forløp for en strategiprosess, etter samtale med virksomhetens ledelse, delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og der samspille med leder for arbeidsgruppen, bistå med utarbeidelse av strategiplanen, samt følge opp arbeidet hele veien fra A – Å.
strategiguiden
Strategiguiden etableres som et hjelpemiddel i forbindelse med forberedelse, planlegging, gjennomføring og oppfølging av eget strategiarbeid internt i virksomheten, og fokuserer særlig på måten en driver strategiarbeidet på, dvs. en metodikk for strategiprosessen. Dette er i første omgang ment som en enkel tilnærming til å komme i gang, og gjennomføre strategiarbeid internt i virksomheten.
verdivurdering

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside her: https://madisonconsulting.no/.

verdivurdering

Ønsker du å vite hva bedriftens verdi er?

Vi beregner estimert bedriftsverdi, og presenterer metodikk, beregninger, vurderinger, og konklusjoner, i en eget verdivurderingsrapport på ca 4 – 9 sider. Dette er et internt notat, men kan samtidig benyttes som et eksternt dokument hvis en ønsker. Verdivurderingsrapporen kan også være et egnet grunnlag som utgangspunkt for forhandlinger ved kjøp/salg, der intervaller for bedriftsverdi fremgår ved forskjellige forutsetninger og beregningsalternativer.

En vurdering av den antatte bedriftsverdien, kan med fordel gjøres årlig, slik at en jevnlig følger opp verdien og prisingen på bedriftens aksjer. Ikke minst kan dette være av betydning relatert til aksjonæravtaler.

Det er også slik at hvis en bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp av en annen bedrift eller investor(er), så er det bedriftens styre som har i oppgave å gi sin oppfatning til eierne, hvorvidt de bør selge eller ikke, ut fra om styret mener tilbudt pris er antakelig eller ikke. Det er en vesentlig vurdering og beslutning for et styre, og alle i styret, og også daglig leder, og eiere, bør selv ha sin grunngitte oppfatning av hva bedriftens verdi er, også sett ut fra forskjellige praktiske virkelighetssituasjoner. En slik verdivurderingsrapport som IBU kan utarbeide for deg og dere, vil bidra til at eiere, styre og ledelse vil kunne ha en saklig og god oppfatning av hva som er bedriftens verdi

Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
Oppdatert bedriftsverdi
Hvis din bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp, så er det styret i din bedrift som bør gi råd til eierne hvorvidt bedriften bør selges eller ikke, ut fra det pristilbudet som er kommet. Det er derfor slik at både styre og ledelse bør ha en begrunnet oppfatning om hva som er selskapets verdi. Det kan også være at noen (f.eks. medarbeidere) skal kjøpe seg inn i selskapet, eller en eller flere eiere skal selge seg ut av selskapet. Kanskje ønsker eierne å selge hele bedriften. Bedriftens verdi utgjøres av en beregnet pris på aksjene i selskapet, som gjøres ut fra virksomhetens drift, og ut fra en gjennomgang av bedriftens balanse. Å estimere en verdi på bedriften, kan illustrasjonsmessig uttrykkes som å se bedriften som et økonomisk bilde i et dynamisk lys, der markeder og bedrift hele tiden er i utvikling og endring. Fremtidens kontantstrømmer er blant vesentlig tall å ta inn i vurderingsbildet. Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
nye eiere
Et eierskifte innebærer at nye eiere kommer inn, og kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften. Det er hensiktsmessig å foreta god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele inn i tidsfaser, for at gjennomføringen skal gå så godt som mulig. Samlet tidsfase kan dreie seg om alt fra et par måneder til flere år. Vi har lang erfaring fra eierskifteprosesser, ved at vi har bistått både selgere og kjøpere av bedrifter. Vi kan også hjelpe deg og dere gjennom eierskifteprosessen, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler.
strategiguiden

Nyhet, viktig informasjon:
Våre tjenester innen strategi, eierskifte og verduvurdering av bedrifter har blitt overført til Madison Consulting AS. Dette er et selskap som også drives av Arild Søland. For mer informasjon om disse tjenestene, besøk deres hjemmeside her: https://madisonconsulting.no/.

strategiguiden

Strategiguiden etableres som et hjelpemiddel i forbindelse med forberedelse, planlegging, gjennomføring og oppfølging av eget strategiarbeid internt i virksomheten, og fokuserer særlig på måten en driver strategiarbeidet på, dvs. en metodikk for strategiprosessen. Dette er i første omgang ment som en enkel tilnærming til å komme i gang, og gjennomføre strategiarbeid internt i virksomheten.

Strategiarbeid utføres og gjennomføres på forskjellig vis, både hva gjelder omfang, metodikk, implementering, kontroll mm. Blant annet har dette sammenheng med størrelsen på bedriften, kompetanse på strategi i administrasjon og styre, osv.

Nedenfor presenteres en fremgangsmåte / metodikk, som vi har meget god erfaring med både gjennomføringsmessig og resultatmessig, i forskjellige typer virksomheter, alt fra medlemsforening som ANSA, boligbyggelag og industribedrifter. Vi gjennomgår en slik prosess nærmere i kurset «Strategi & Ledelse» med en rekke eksempler, og vi kan gjennomføre veiledningstimer og eventuelle oppfølgingstimer digitalt eller fysisk internt i den enkelte virksomhet.

METODIKK FOR STRATEGIARBEIDET

Vi gjennomgår vår metodikk for hvordan gjennomføre strategiarbeidet, med eksempler:

1Gjøre bedriften / virksomheten klar for strategiarbeidet, med utgangspunkt i det viktige spørsmålet «Er virksomheten klar for strategiarbeidet? Er forutsetningene på plass for en god strategiprosess?»
a. Beskrive virksomheten kort. Hva går den ut på
b. Hvordan er virksomheten organisert, beslutnings- og informasjonssystemer
c. Ledergruppen og sentrale ledere; Fungerer lederne tilfredsstillende og bra?
d. Avklare motivasjonen for iverksettelse av strategiarbeidet og ny strategi, i første omgang blant medlemmene i ledergruppen og andre nøkkelpersoner
e. Avklare ulike syn og oppfatninger vedr. bedriften, ledelse, hvordan virksomheten fungerer, hvordan ledere fungerer, hva som bør gjøres for å få ting til å fungere bedre, og for å få bedriten / virksomheten til å fungere godt fremover
f. Avklare hvem som skal være involvert i strategiarbeidet, f.eks. leder, ledere eller «hele organisasjonen» på nærmere avklart måte
g. Leder for strategiprosessen, hvem skal det være?
h. Leder for arbeidsgruppe som senere skal nedsettes, hvem bør det være?
2Designe strategiarbeidets / strategiprosessens forløp
a. Bestemme forløp for strategiprosessen, og hvordan legge den opp og gjennomføre den, også tidsplaner
b. Bestemme arbeidsgruppe, og leder for arbeidsgruppen
3Kartlegge talenter, verdier, formål, mission, mål, nåsituasjon, og virksomheten i tiden. Strategi forutsetter at mål er satt, og at ståsted er kjent. Men i praktiske strategiutviklingssituasjoner i virksomheter, opplever en svært sjelden at klare mål er satt og konsistente, slik at dette må gås gjennom, avklares og besluttes, før strategier kan utvikles. På samme måte er det av stor viktighet å kjenne til ståstedet til virksomheten, og det er i større eller mindre grad avgjørende for en god strategiutvikling at det gjennomføres grundige situasjonsanalyser.
a. Med utgangspunkt i virksomhetens daglige leder gjøres dette avklaringsvis som et utgangspunkt, som så bringes inn / tas med inn i arbeidsgruppen, på egnet måte. Noen ganger går arbeidsgruppen direkte på denne oppgaven, og daglig leder er med i arbeidsgruppen.
b. Nærmere avklaring av daglig leders rolle, i forhold til øvrige divisjonslederes/avdelingslederes (evt. ledergruppens) rolle, og (sett i forhold til) arbeidsgruppens rolle (blant annet her ut fra sammensetting av arbeidsgruppen) (Dette punkt b ses i sammenheng med pkt 2 ovenfor)
4Utvikle og velge strategi, som så presenteres i form av en strategirapport, for styret for beslutning
5Implementere og gjennomføre strategien, konkrete tiltak som iverksettes, for hvordan nå målene
6Påse og kontrollere at strategien gjennomføres, og at ting går på sporet som det bør og skal
7Vurdere kontinuerlig om det er behov for oppfølging og revisjon av strategi, evt. ny strategiutvikling
8Ha tydelig forståelse for prioriterte verdier som grunnlag for ledelse og gjennomføring av drift hver dag
9Utvikle og følge opp ledere
10Påse at virksomheten har den rette leder

Ta kontakt pr mail eller telefon for nærmere assistanse i strategiarbeidet.

Bøker til salgs
Verdivurdering & Eierskifteprosesser
Verdivurdering & Eierskifteprosesser er en bok om verdivurdering av bedrifter.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-2-5
Kunsten å se fremover
Kunsten å se fremover er en bok om mål, strategi og ledelse.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-1-8
Mitt styrearbeid
Mitt Styrearbeid er en introduksjonsbok til styrearbeid med maler.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-0-1
Pakketilbud
Ved kjøp av Verdivurdering & Eierskifteprosesser, Kunsten å se fremover og Mitt Styrearbeid gis det en rabbatert pris.
Pris: kr. 999,-
ISBN: 978-82-690275-2-5
ISBN: 978-82-690275-1-8
ISBN: 978-82-690275-0-1
Styreboken
Boken kan kjøpes hos fagbokforlaget.no
Pris: kr. 405,-
ISBN: 9788245010213
Håndbok i økonomi for styremedlemmer
Boken kan kjøpes hos universitetsforlaget.no
Pris: kr. 299,-
ISBN: 9788215015682
Styreskolen
Profesjonelt styrearbeid i praksis, med innblikk i norsk eierstyring og selskapsledelse. Boken kan kjøpes direkte fra IBU.
Pris: kr. 300,-
ISBN: 9788230003152
det formelle styret
Boken « Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag» fikk terningkast 5 i bladet «Dine Penger». Dette var det høyeste av de bøkene som ble vurdert den gangen.
Pris: kr. 300,-
ISBN: 9788230002292
Bestill bøker
Hvis du ønsker å bestille bøker av oss kan du fylle ut skjema under så kontakter vi deg snarest.
HUSK: inkluder din adresse og hvor/hvem som skal faktureres for bøkene.
Bistand ved planlegging og gjennomføring av oppkjøp og salg av bedrifter

Vi har erfaring med å bistå i kjøps-/salgs-prosesser av bedrifter, fra A -Å, både i planlegging/»design» av eierskifteprosesser, og gjennomføring.

Etter nærmere avtale kan vi også bistå deg og dere.

En verdivurdering av bedriften vil være et naturlig første skritt i en slik prosess. Dernest går vi gjennom sammen hvordan forløpet av en eventuell kjøp- / salgsprosess vil være, og så planlegge aktiviteter i lys av dette.

Ved salg av virksomhet, er det noen ganger konkrete interessenter eller kjøpere av bedriftens aksjer, enten helt eller delvis. Dersom det ikke er interessenter eller aktuelle kjøpere, bistår vi i et samspill om å «finne» kjøpere og interessenter, etter nærmere avtale.

Hvis du planlegger oppkjøp, salg eller fusjon, ta gjerne kontakt med oss for assistanse.

Eierskifteprosesser kan ha forskjellig form og innhold, og sammen med oss kan du og dere foreta en god planlegging og trygg gjennomføring.

OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration (MBA), med to hovedfag (finans og international business), fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979. I tillegg har han studert to avdelinger juss, og har deltatt i flere doktorgradskurs.

Arild I. Søland har tidligere praksis fra selskaper som AS Norske Esso, Gas Analyst i Esso Exploration & Production Inc., utlånssjef i DnC, finanssjef i Volvo Norge, daglig leder i næringsmiddelbedriften Tomte-Mat, leder Diakonhjemmet Fonds, vit.ass i NMBU, interesseorganisasjon/arbeidsgiverforening. Fra 1997/98 har Arild I. Søland drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse med fokus på styrer og styrers arbeid, bistand i strategiprosesser, verdivurdering av bedrifter, og bistand ved kjøp/salg av bedrifter.

Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

De tre seneste bøkene som er kommet ut i 2021 er:

KORT HISTORIKK OM BEDRIFTEN

Etter mange år med erfaring fra forskjellige stillinger og funksjoner, herunder også vitenskapelig stilling og konsulentvirksomhet, ble denne virksomheten startet i 1997/98.

Utgangspunktet var tjenester overfor eiere, styrer og ledere, ut fra både en faglig plattform, praktisk erfaring, og glødende tro på at verdiskapende virksomhet er viktig for mennesker og samfunn.

De første årene var fokus rettet mot eiere, styrer og ledere med tilbud om styreseminarer, lederkurs, rekruttering av styreledere, styremedlemmer og administrerende direktører/daglig leder, og bistand i strategiprosesser som ekstern konsulent. Virksomheten samarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet med bl.a. Regnskap Norge og Bedriftsforbundet om styrekurs, tilbød styreseminarer i egen regi, og fikk svært gode tilbakemeldinger også på sine spesielt tilrettelagte rekrutteringsprosesser av daglige ledere. I 2006 ble Styrelederskolen etablert som et prosjekt i IBU, som etter hvert ble etablert som eget aksjeselskap. Bistand i strategiprosesser ble arbeidet kontinuerlig med som ekstern konsulent i prosjekter som hadde varighet fra 6 – 9 måneder, blant annet i medlemsorganisasjon som ANSA, boligbyggelag og industribedrifter.

Ved inngangen til 2009 ble iverksatt en spesielt utviklet grunnopplæring innen styrer og styrers arbeid, benevnt IBUs StyreModul1, som de neste 10 årene ble gjennomført en rekke ganger over hele Norge, både som eksternt tilbud og som internt opplegg i større bedrifter og virksomheter. Videre ble fra 2015 utviklet et videregående styreprogram. I 2018 ble inngått et strategisk samarbeid med selskapet iStyrelsen AS om den styrerelaterte delen av IBUs virksomhet. I lys av et godt fungerende samarbeid mellom iStyrelsen AS og IBU gjennom 2018 og inn i 2019, ble det den 8. mai 2019 inngått avtale om å overføre den styrerelaterte virksomhet hos IBU, til iStyrelsen AS, slik at styreaktiviteten kunne fremstå fra en samlet leverandør som da var iStyrelsen AS.

Fra mai 2019 prioriterte IBU å tilby tjenester innen verdivurdering av bedrifter som kurs, utførelse av verdivurderinger med tilhørende verdivurderingsrapport, samt bistand i eierskifteprosesser. Videre utførte IBU kurs og konsulenttjenester innenfor strategi og ledelse, slik IBU tidligere hadde gjort gjennom mange år.

I 2022 gikk iStyrelsen AS sammen med et annet selskap om dannelsen av et nytt selskap Styresenteret AS. Istedenfor at Arild I. Søland er med i den sammenhengen, har han valgt ikke å delta videre i den sammenhengen, men heller utvikle IBU videre i et marked i stadig endring, og i den sammenheng etablert et nytt selskap Madison Consulting AS som blant annet skal arbeide med det finansøkonomiske området med verdivurderinger og bistand i eierskifteprosesser, «aquisitions and development». Pr i dag er også IBU fortsatt aktiv på det finansøkonomiske område, men dette området blir gradvis lagt over fra IBU til Madison Consulting AS. IBU og Madison Consulting AS har pr i dag derfor begge, standardiserte kurs i verdivurdering både fysisk og digitalt, utfører verdivurderinger og utarbeider verdivurderingsrapport på 4 – 9 sider som viser metodikk, beregninger, arbeidskapital, vurderinger og konklusjoner på estimert bedriftsverdi.

IBU blir dermed et selskap som prioriterer management, leadership, ledelse, strategi, og vil også bistå i rekruttering av daglig ledere der vi kjenner virksomheten godt.

Innenfor strategiområdet og ledelse, tilbys kurs og bistand som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, fra tidlig planlegging og design av selve strategiprosessen, til bistand i gjennomføring etter nærmere avtale.

IBU strukturerer således nå i januar 2023 virksomheten tydeligere i følgende virksomhetsområder:

 • IBU Management
 • IBU Strategi
 • IBU Financial / Madison Consulting AS er nylig stiftet for å ivareta bl.a. Aquisition & Development, verdivurderinger og også bistand i den sammenheng.
 • IBU Boards & Corporate Governance
Arild I. Søland
musikk - Arild Søland project

Arild skriver også låter, og har nå en ferdig produsert sang under artistnavnet "Arild Søland Project". Det benyttes forskjellige vokalister for de ulike låtene, og for den første sangen som nå er ferdig - "Joanne" - er det produsent Steinar larsen som synger. Det vil bli utgitt en ny sang i januar 2023.

"Joanne" er blant annet på Spotify og mange andre musikktjenester, sangen kan søkes opp ved å søke etter "Joanne Arild Søland Project".

Trykk på ønsket musikktjeneste til høyre/under for å høre på sangen.


KONTAKT OSS
Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

PB 320, 1502 Moss

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling