CFO Interim
                           Finanssjef til leie                                                       
            Kurs               
        Executive - kurs for beslutningstakere                  
      Consulting         
Bistand Strategi, Finans, Verdivurdering & Eierskifte
      IBU Consulting         
Bistand i strategi og utvikling
            IBU Kurs               
Executive-kurs for beslutningstakere
IBU Verdivurdering & Eierskifteprosesser
Konsulentbistand i eierskifteprosesser fra A–Å
CFO Interim
CFO Interim tilbyr CFO for hire / finanssjef til leie. Vi har en liten stall med svært kompetente og erfarne personer som er klare for midlertidige oppdrag som finanssjef
Vi ønsker stadig å komme i kontakt med flere personer, som kan være med i vår «stall» av kompetente CFO’er for utleie. Dersom du har god formell utdanning, og betydelig erfaring som leder innen finans, er du velkommen til å søke om å få være med her. Send i så fall din CV til post@ibu.no Søknad om opptak til denne «stallen» av CFO Interim / Finanssjef for utleie, vil bli vurdert av koordinator for dette virksomhetsområdet.
IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU STYRESKOLEN OVERTAS AV ISTYRELSEN

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Kurs og seminarer nærmeste tiden:

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

LEDELSE & LEDERUTVIKLING

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

LEDELSE & LEDERUTVIKLING
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
LEDELSE & LEDERUTVIKLING

Grunnleggende innføring i ledelse og bedriftskultur.

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 12:00Ledelse
Lederstiler
Lederoppgaver
Bedriftskultur
Verdier som grunnlag for god ledelse
Holdninger
Organisasjonsmodeller
Organisasjonsutvikling
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Utøvelse av ledelse
"Før deg som en sjef"
3 tips for å håndtere kritikk
God ledelse
MBO
14:00 - 14:15Pause. Kaffe. Frukt.
14:15 - 14:45Eksempel: God ledelse
14:45 - 15:00Oppsummering
15:00Avslutning

Deltakerpris: kr. 5.750,-
Foredragsholder er siviløkonom/MBA Arild I. Søland

økonomi og regnskap

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

økonomi og regnskap
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Økonomi og regnskap

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 11.00Begreper og utgangspunkter for regnskap og bedriftens økonomiske stilling og utvikling
Inntekter og resultater. Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet bedriftsverdi)
Likviditet (Arbeidskapital). Kontantstrømmer.
11.00 - 11.15Kaffepause
11.15 - 12.00Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske stilling
Rapportering til styret etter aksjeloven
Eksempler og case
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00Investeringsanalyser
Kapitalkostnad, diskonteringsrente og avkastningskrav
Bedriftens verdi (beregnet verdi og faktisk verdi)
Due diligence
Eksempler
14.00 - 14.15Kaffepause
14.15 - 14.45Nøkkeltall og eksempler fra boken «Håndbok i økonomi for styremedlemmer»
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldagsseminaret tilsvarer styreseminar nr. 4 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.
Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er medforfatter på boken «Håndbok i Økonomi for Styremedlemmer» (Universitetsforlaget)

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Strategi
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Strategi

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 12.00Begreper og utgangspunkter for strategiarbeidet
Hva er strategi?
Strategiprosesser
Forutsetninger for strategiprosesser
Hvordan virksomheter kan arbeide med strategi og strategiutvikling
Styrets involvering i strategiarbeidet
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.45Metoder og praksis
Eksempler
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldgsseminaret/-kurset tilsvarer styreseminar nr. 3 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.

Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er forfatter av boken «Styreboken» (Fagbokforlaget)

«Strategy at Work»
SE KURSPROGRAM
PÅMELDING

Kurset «Strategy at Work» er et to dagers kurs, som er et mer videregående strategikurs. Mer informasjon kommer snart.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

BEDRIFTSUTVIKLING

Heldagskurset i bedriftsutvikling tar utgangspunkt i bedrifters livssyklus, og ser på oppstartsfase, venturefase, vekstfase, modningsfase, og utfordringer videre. I et utgangspunkt ses i den sammenheng på produkters og tjenesters livsfaser, og relaterer til tidslinjer, samfunnsendringer og markedsendringer, kombinert med forbrukerpreferanser og -atferd.

Det gjøres en strategisk innvinkling til videre gjennomgang, med dertil behov for produkt-/tjeneste fokusering mot markeds-områder (-celler). Ut fra markedsgrunnlag og planer for videre omsetning, settes fokus mot organisering.

Dernest fokus på:

Ledelse, lederutvikling og prinsipper for god ledelse

Strategi og strategisk planlegging

Bedriftsøkonomi og finans

Vi setter fokus på ledelse og prinsipper for god ledelse, i lys av at god ledelse er en suksessfaktor i utvikling av virksomheter.

At virksomheten har en god og tydelig strategi, er et konkurransefortrinn og en forutsetning for å nå de mål virksomheten har.

Hovedtemaer innen bedriftsøkonomi og finans tar sikte på å gi deltakerne økonomiforståelse og grunnkompetanse.

Kurset er et grunnkurs i bedriftsutvikling, og kvalifiserer for deltakelse i det videregående styreprogrammet Board Performance Program hos Board Performance.

Kurset starter kl 10.00 og varer frem til kl 15.00.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 01/11

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

VERDIVURDERING & EIERSKIFTEPROSESSER

Verdivurdering og Eierskifteprosesser er et vesentlig virksomhetsområde i IBU.

I tillegg til å gjennomføre heldagskurs med eksempler på hvordan foreta verdivurdering av bedrift, der vi også gjennomgår innholdet i eierskifteprosesser, utfører vi i omfattende grad konsulentoppdrag innen disse områdene ved å bistå som ekstern konsulent både ved oppkjøp og salg av bedrift. Vi bistår helt fra planlegging, via tilrettelegging, til gjennomføring med forhandlinger og avtaleinngåelse, samt oppfølging.

Vi bistår også gjerne deg og din bedrift.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt nedenfor.

Deltakeravgift heldagskurs kl 10.00 – 15.00 er kr. 5.750,-.

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Kurskalender

Oslo:

2019
Gardermoen, Oslo, 21/5
Oslo, 28/5
Oslo, 28/10

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Stavanger, 07.05.19

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2019
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2019
Nye datoer kommer

VERDIVURDERING & EIERSKIFTEPROSESSER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


Verdivurdering & Eierskifteprosesser
Tid
10:00 - 10:10Velkommen. Presentasjon
10:10 - 11:00Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte:
• Oppkjøp av bedrift
• Salg av bedrift, helt eller delvis
• Enkelte utfordringer ved generasjonsskifter i familiebedrifter
Innhold i eierskifteprosesser, herunder:
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om:
• Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm
• Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente
• Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Hvordan vurdere bedriftens verdi:
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Eierskifte ved oppkjøp, salg, fusjon
Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen, konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
Verdivurdering og eierskifteprosesser

Konsulentbistand i eierskifteprosesser fra A–Å

eierskifte
Et eierskifte kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften, og kan ofte også ha med generasjonsskifter å gjøre. Et eierskifte kan ofte innebære en endringsprosess for virksomheten og dens eiere, styre og ansatte. Det er derfor viktig å foreta en god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele den inn i tidsfaser avhengig av hvor langt en er kommet (hva som er gjort, hvor en står, hva som gjenstår, hva som anses som særlig viktig etc.), klargjøre tydelig hva en vil frem til, og utkrystallisere hvordan komme dit. Vi har lang erfaring med å bistå i forskjellige eierskifteprosesser, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler, samt gjennomføring av endringsprosessen i praksis.
Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

strategiarbeid
IBU har positiv, lang og god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag. Vår bistand går ut på å foreslå et forløp for en strategiprosess etter samtale med virksomhetens ledelse, å delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, å delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og i samspill med leder for arbeidsgruppen, og bistår med utarbeidelse av strategiplanen, samt følger arbeidet hele veien til og med styrets godkjennelse og beslutning om iverksettelse og gjennomføring.
verdivurdering
Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
eierskifte
Et eierskifte kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften, og kan ofte også ha med generasjonsskifter å gjøre. Et eierskifte kan ofte innebære en endringsprosess for virksomheten og dens eiere, styre og ansatte. Det er derfor viktig å foreta en god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele den inn i tidsfaser avhengig av hvor langt en er kommet (hva som er gjort, hvor en står, hva som gjenstår, hva som anses som særlig viktig etc.), klargjøre tydelig hva en vil frem til, og utkrystallisere hvordan komme dit. Vi har lang erfaring med å bistå i forskjellige eierskifteprosesser, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler, samt gjennomføring av endringsprosessen i praksis.
Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
Endrings- og utviklings-prosesser
Vi kan bistå i kortere eller lengre perioder, ved endrings- og utviklingsprosesser, enten ved enkelte oppdrag underveis eller som ekstern prosessrådgiver.
consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

strategiarbeid
IBU har positiv, lang og god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag. Vår bistand går ut på å foreslå et forløp for en strategiprosess etter samtale med virksomhetens ledelse, å delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, å delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og i samspill med leder for arbeidsgruppen, og bistår med utarbeidelse av strategiplanen, samt følger arbeidet hele veien til og med styrets godkjennelse og beslutning om iverksettelse og gjennomføring.
verdivurdering
Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
eierskifte
Et eierskifte kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften, og kan ofte også ha med generasjonsskifter å gjøre. Et eierskifte kan ofte innebære en endringsprosess for virksomheten og dens eiere, styre og ansatte. Det er derfor viktig å foreta en god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele den inn i tidsfaser avhengig av hvor langt en er kommet (hva som er gjort, hvor en står, hva som gjenstår, hva som anses som særlig viktig etc.), klargjøre tydelig hva en vil frem til, og utkrystallisere hvordan komme dit. Vi har lang erfaring med å bistå i forskjellige eierskifteprosesser, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler, samt gjennomføring av endringsprosessen i praksis.
styretjenester
Rekruttering av styreleder og styremedlemmer. Vi har også erfaring med å sette sammen hele styrer. For eksisterende styrer som vil arbeide for stadig å utøve bedre styrearbeid, gjennomfører vi styreevalueringer. Vi bistår styrer på forskjellige måter, herunder hvordan styret kan følge opp daglig leder, forholdet styret – daglig leder. Vi har verktøy og maler, og bistår ved samtaler.
eierkonflikter
Vi har ved flere anledninger bistått ved eierkonflikter. Noen ganger oppstår situasjoner og tidsfaser der en kan komme til å se ulikt på tingene. Da kan det være hensiktsmessig å benytte en ekstern aktør som oss, som kan være behjelpelig med å kartlegge situasjonen og bistå til gode løsninger for alle parter.
REKRUTTERING DAGLIG LEDER
IBU har god erfaring med oppdrag å finne ny egnet daglig leder. Vår rekrutteringsprosess får veldig gode tilbakemeldinger både fra oppdragsgivere og kandidatene for stillingen.
OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration, med hovedfag i finans og international business, fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979.

Videre har Søland eksamen fra juss grunnfag, flere doktorgradskurs, og bred praksis. Søland har i mer enn 20 år drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse. Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

Arild I. Søland
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Stortingsgt. 10,
Oslo

Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling