For styreseminarer, styreprogram og styretjenester gå til nettsiden www.istyrelsen.no ved å trykke på knappen under, eller ta direkte kontakt med oss
IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
Board Performance Program overdratt til iStyrelsen | 23.08.2019

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året.

IBU Styreskolen ─ Navneendring | 15.07.2019

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene.

IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året. BOARD PERFORMANCE PROGRAM er utviklet hos IBU i 2015, og gjennomført to ganger pr år siden 2016. I dag er BOARD PERFORMANCE PROGRAM et av Skandinavias fremste styreopplæringsprogram, gir kompetansebeviset «BP - Certified Board Director», og tilbys denne høsten ut fra iStyrelsen AS. Programmet består av 3 samlinger á 2 dager, med ca 3 ukers mellomrom der det i mellomperiodene gis hjemmeoppgaver i form av tidstilpassede refleksjonsoppgaver. Hver samling har sin temaoverskift, der første samling betegnes «Verdiskapende styrearbeid», samling 2 betegnes «Effektivt styrearbeid», og samling 3 har overskriften «Styreledelse». Kompetansebeviset tildeles deltakere som gjennomfører alle tre samlingene, og som leverer tilfredsstillende refleksjonsoppgave-besvarelser. Pr i dag har ca 50 kvinner og menn gjennomført programmet og mottatt kompetansebeviset CERTIFIED BOARD DIRECTOR.

BOARD PERFORMANCE PROGRAM HØSTEN 2019 starter nå snart med første samling 19. – 20. september, og fortsetter med 2. samling den 17. – 18. oktober, og avsluttes med 3. samling 14. – 15. november.

Du kan lese mer om BOARD PERFORMANCE PROGRAM på nettsiden: https://istyrelsen.no/2019/04/12/invitasjon-til-a-soke-plass-pa-board-performance-programmet/

Opptak og påmelding til BOARD PERFORMANCE PROGRAM foregår nå.

For nærmere informasjon og påmelding, kan du sende mail til programdirektør Pål Søland med mailadresse palsoland@boardperformance.no eller ringe Pål på tlf 483 88 347.

Foredragsholdere og ledere for forskjellige temaer i programmet, vil i tillegg til Pål, være bl.a. Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre. Du kan lese mer om Pål, Ingvild og Bjarne på nettsidene til www.istyrelsen.no

IBU Styreskolen – Navneendring

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene:

IBUs StyreModul 1 benevnes nå iStyrelsens StyreModul 1.

IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid benevnes nå iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid.

IBU Styreskolen overtas av iStyrelsen

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 13/8

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Ledelse
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Ledelse

Grunnleggende innføring i ledelse og bedriftskultur.

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 12:00Ledelse
Lederstiler
Lederoppgaver
Bedriftskultur
Verdier som grunnlag for god ledelse
Holdninger
Organisasjonsmodeller
Organisasjonsutvikling
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Utøvelse av ledelse
"Før deg som en sjef"
3 tips for å håndtere kritikk
God ledelse
MBO
14:00 - 14:15Pause. Kaffe. Frukt.
14:15 - 14:45Eksempel: God ledelse
14:45 - 15:00Oppsummering
15:00Avslutning

Deltakerpris: kr. 5.750,-
Foredragsholder er siviløkonom/MBA Arild I. Søland

Regnskaps- og økonomiforståelse

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 12/8

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Regnskaps- og økonomiforståelse
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Regnskaps- og økonomiforståelse

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 11.00Begreper og utgangspunkter for regnskap og bedriftens økonomiske stilling og utvikling
Inntekter og resultater. Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet bedriftsverdi)
Likviditet (Arbeidskapital). Kontantstrømmer.
11.00 - 11.15Kaffepause
11.15 - 12.00Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske stilling
Rapportering til styret etter aksjeloven
Eksempler og case
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00Investeringsanalyser
Kapitalkostnad, diskonteringsrente og avkastningskrav
Bedriftens verdi (beregnet verdi og faktisk verdi)
Due diligence
Eksempler
14.00 - 14.15Kaffepause
14.15 - 14.45Nøkkeltall og eksempler fra boken «Håndbok i økonomi for styremedlemmer»
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldagsseminaret tilsvarer styreseminar nr. 4 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.
Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er medforfatter på boken «Håndbok i Økonomi for Styremedlemmer» (Universitetsforlaget)

«Making strategy work»
PÅMELDING

En kompleks verden krever klarhet I en konstant beta-verden, hvor teknologi og nye produkter påvirker dagens forretningsmodell, er det strategi som gir oss klarhet i hvordan morgendagens suksess skal oppnås.

Formålet med Making Strategy Work er å gi deltagerne klarhet i den strategiske situasjonen de står overfor. Vi trekker frem den siste strategiviten og kobler den med deltagernes egne situasjon og våre erfaringer fra strategiprosesser. Det skaper en utviklingsprosess – personlig og profesjonelt.

Arbeidsform Kurset benytter case og refleksjoner av egen situasjon for at den siste strategiviten skal bli gjort praktisk anvendbar. På den måten vil du få kunnskapen i hendene, relatere til ens egen situasjon. Det vil være med på å skape en klarhet i din strategiske situasjon.

For å få til et godt kurs har vi mindre grupper med deltagere som står i strategiske vurderinger.

Kursets struktur Kurset består av fire temaer som spenner seg over to dager. Figuren nedenfor illustrerer forløpet.

For hvem? Kurset er for daglige leder, styreledere og eiere som ønsker strategisk innsikt til å forstå dagens posisjon og veien videre.

Praktisk informasjon Deltakeravgift kr.7.850,- pr deltaker for begge dagene. (Prisen gjelder i 2019) Kurset kan også tilbys og tilpasses internt, f.eks. i strategisamlinger, eller ved innledning til strategiprosess i bedriften.

Påmelding til post@ibu.no eller via Kursguiden

Vennligst oppgi navn og fakturainformasjon.

Faktura sendes pr mail.

Se kalender nedenfor, for tid og sted.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 30/9-1/10

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

«MAKING STRATEGY WORK»

Making Strategy Work – Program over 2 dager, begge dager kl 10.00-15.00.

Program dag 1:

Tid
10:00 - 11:00Hva er strategi og hvilken innsikt kan det gi?
Presentasjon av deltagernes situasjoner og hvilke strategiske situasjoner de ønsker å belyse**
11.00 - 12.00Ekstern analyse
Porters fem krefter
 • a. Formål
 • b. Analyse
12.00 - 13.10Lunsj
13.00 - 15.00Ekstern analyse
Porters fem krefter
 • b. Analyse
 • c. Strategiske implikasjoner
 • d. caseProgram dag 2:

Tid
10:00 - 12:00Intern Anlayse
Ressursperspektivet
 • a. Formål
 • b. Straegiske Implikasjoner
 • c. Case
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Aktivitetsperspektivet
 • a. Formål
 • b. Strategiske Implikasjoner
14:00 - 15:00Strategisk valg og posisjonering
15:0015.00: Utdeling deltakerbevis
                                                                                                                                                                           
Ny Strategi & Bedre Ledelse

Det hører inn under forvaltningen av selskapet, å ha planer for selskapets virksomhet. Etter aksjelovens § 6-12 (2) skal styret i nødvendig utstrekning (akjseloven) fastsette planer for virksomheten, mens det i allmennaksjelovens samme § står at styret skal fastsette planer for selskapet virksomhet. Vi mener å se at det, i en stadig mer omskiftelig verden, er viktigere enn noen gang at virksomheten har en oppdatert og så god strategi som mulig. Flere og flere ledere ser også den betydelige verdien det er å ha en tydelig, oppdatert og god strategi.

Dette kurset er i første rekke for deg som leder, som tar strategi på alvor, ser verdien i å ha en god og solid strategi som enkeltbeslutninger sees i forhold til, og som vil arbeide frem en slik strategi i virksomheten. Dette kurset tar sikte på å gi innspill som gjør at forberedelser til og gjennomføring av strategiprosess,kan bli bedre.

Utgangspunktet er virksomhetens ståsted, hva den går ut på, med de utfordringer som trykker på, og f.eks. om virksomheten er i oppstartsfase, vekstfase, konsolideringsfase, modningsfase, og hva som er virksomhetens formål og mål.

Innholdet i kurset omhandler strategi og ledelse, med fokus på praktisk virke, og dermed belyses hvordan strategi kan benyttes som ledelsesverktøy for god utvikling, og hva god ledelse innebærer.

Kurset gir grunnleggende innføring i temaene strategi og ledelse, på en slik måte at deltakerne selv bør få et godt fundament for å kunne igangsette, gjennomføre eller delta i strategiarbeid, samt få en god grunnlags-forståelse for hva god ledelse innebærer.

Kurset tilbys også som internkurs, og kan tilpasses den enkelte bedrift, f.eks. i tilknytning til strategisamling eller ved forberedelse eller oppstart av intern strategiprosess i bedriften.

Kurset kvalifiserer for deltakelse i det videregående styreprogrammet Board Performance Program hos Istyrelsen AS.

Kurset starter kl 10.00 og varer frem til kl 15.00

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 14/8
Oslo, 21/8 - 22/8
Oslo, 2/10
Oslo, 01/11

Bergen:

2019
Bergen, 23/8

Stavanger:

2019
Stavanger, 6/8

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Kristiansand, 22/8

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Moss:

2019
Moss, 20/8

Ny Strategi & Bedre Ledelse

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 10.30Innledning: Bedriftsutvikling-Mål-Strategi-Ledelse
10.30 - 11.10Strategiforståelse - Strategiprosesser - Verdier
11.10 - 11.20Pause
11.20 - 12.00Eks: Designe/gjennomføre strategiarbeid - Metoder
12.00 - 12:00Lunch
13:00 - 13:30Strategiplanen, implementering, oppfølging
13:30 - 14:00Ledelse, fokus mennesker og bedriftskultur
14:00 - 14:15Pause
14:15 - 14:45Eksempel Prosjekt: God Ledelse
14:45 - 15:00Oppsummering:
 • Milepæler i strategiarbeidet
 • Innspill til hvordan være en god leder
15:00Avslutning
VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER er et vesentlig virksomhetsområde i IBU.

I tillegg til å gjennomføre heldagskurs med eksempler på hvordan foreta verdivurdering av bedrift, der vi også gjennomgår innholdet i eierskifteprosesser, utfører vi i omfattende grad konsulentoppdrag innen disse områdene ved å bistå som ekstern konsulent både ved oppkjøp og salg av bedrift. Vi bistår helt fra planlegging, via tilrettelegging, til gjennomføring med forhandlinger og avtaleinngåelse, samt oppfølging.

Vi bistår også gjerne deg og din bedrift.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt nedenfor.

Deltakeravgift heldagskurs kl 10.00 – 15.00 er kr. 5.750,-.

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 26/9

Bergen:

2019
Bergen, 7/11 Bergen, 10/12

Stavanger:

2019
Stavanger, 10/12
Stavanger, 17/12

Bodø:

2019
Bodø, 17/9

Tromsø:

2019
Tromsø, 9/9
Tromsø, 3/12

Kristiansand:

2019
Kristiansand, 23/10

Ålesund:

2019
Ålesund, 26/11

Trondheim:

2019
Trondheim, 5/11

Tønsberg:

2019
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2019
Nye datoer kommer

Gardermoen:

2019
Gardermoen, 2/9

Gol:

2019
Gol, 10/9

Moss:

2019
Nye datoer kommer

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
Tid
10:00 - 10:10Velkommen. Presentasjon
10:10 - 11:00Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte:
• Oppkjøp av bedrift
• Salg av bedrift, helt eller delvis
• Enkelte utfordringer ved generasjonsskifter i familiebedrifter
Innhold i eierskifteprosesser, herunder:
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om:
• Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm
• Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente
• Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Hvordan vurdere bedriftens verdi:
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Eierskifte ved oppkjøp, salg, fusjon
Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen, konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
iStyrelsens 1dags intensivkurs

For mer informasjon om kurset, se iStyrelsen sine nettsider her: https://istyrelsen.no/

Kurskalender

Kristiansand:

2019
Kristiansand, 21/8

Tromsø:

2019
Tromsø, 9/9-4/12

Stavanger:

2019
Stavanger, 11/9-18/12

iStyrelsens styremodul1

Alle de 4 styreseminarene/- kursene er fra kl 10 – 15, og er følgende:

Styreseminar nr 1: Styrearbeid og verktøy i styrearbeidet
Styreseminar nr. 2: Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet
Styreseminar nr. 3: Praktisk strategi for styremedlemmer
Styreseminar nr. 4: Økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer

Deltakerpris for alle fire styreseminarene, er kr.20.000,- som pakkepris.

En kan delta på enkeltseminarer, og prisen er der kr.5.750,-.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 26/8-29/8

consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

ny strategi
Når dere skal gå løs på strategiarbeid og komme frem med ny strategi / strategiplan, er det flere forhold som bør ivaretas og planlegges for. En erkjennelse av ståsted (tilstrekkelig fyldig beskrevet) og tydelige mål (noen få klare mål), er nødvendig utgangspunkter. Men like viktig er hvordan legge opp / designe strategiprosessen, tidsplan, styrebeslutning, iverksetting/gjennomføring, oppfølging, konsekvenser. Med god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag, kan vi bistå dere og bedriften. Vi kan foreslå et forløp for en strategiprosess, etter samtale med virksomhetens ledelse, delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og der samspille med leder for arbeidsgruppen, bistå med utarbeidelse av strategiplanen, samt følge opp arbeidet hele veien fra A – Å.
Oppdatert bedriftsverdi
Hvis din bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp, så er det styret i din bedrift som bør gi råd til eierne hvorvidt bedriften bør selges eller ikke, ut fra det pristilbudet som er kommet. Det er derfor slik at både styre og ledelse bør ha en begrunnet oppfatning om hva som er selskapets verdi. Det kan også være at noen (f.eks. medarbeidere) skal kjøpe seg inn i selskapet, eller en eller flere eiere skal selge seg ut av selskapet. Kanskje ønsker eierne å selge hele bedriften. Bedriftens verdi utgjøres av en beregnet pris på aksjene i selskapet, som gjøres ut fra virksomhetens drift, og ut fra en gjennomgang av bedriftens balanse. Å estimere en verdi på bedriften, kan illustrasjonsmessig uttrykkes som å se bedriften som et økonomisk bilde i et dynamisk lys, der markeder og bedrift hele tiden er i utvikling og endring. Fremtidens kontantstrømmer er blant vesentlig tall å ta inn i vurderingsbildet. Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
nye eiere
Et eierskifte innebærer at nye eiere kommer inn, og kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften. Det er hensiktsmessig å foreta god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele inn i tidsfaser, for at gjennomføringen skal gå så godt som mulig. Samlet tidsfase kan dreie seg om alt fra et par måneder til flere år. Vi har lang erfaring fra eierskifteprosesser, ved at vi har bistått både selgere og kjøpere av bedrifter. Vi kan også hjelpe deg og dere gjennom eierskifteprosessen, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler.
Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
Endrings- og utviklings-prosesser
Vi kan bistå i kortere eller lengre perioder, ved endrings- og utviklingsprosesser, enten ved enkelte oppdrag underveis eller som ekstern prosessrådgiver.
CFO Interim
CFO Interim tilbyr CFO for hire / finanssjef til leie. Vi har en liten stall med svært kompetente og erfarne personer som er klare for midlertidige oppdrag som finanssjef Vi ønsker stadig å komme i kontakt med flere personer, som kan være med i vår «stall» av kompetente CFO’er for utleie. Dersom du har god formell utdanning, og betydelig erfaring som leder innen finans, er du velkommen til å søke om å få være med her. Send i så fall din CV til post@ibu.no Søknad om opptak til denne «stallen» av CFO Interim / Finanssjef for utleie, vil bli vurdert av koordinator for dette virksomhetsområdet.
OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration, med hovedfag i finans og international business, fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979.

Videre har Søland eksamen fra juss grunnfag, flere doktorgradskurs, og bred praksis. Søland har i mer enn 20 år drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse. Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

Arild I. Søland
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Stortingsgt. 10,
Oslo

Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling