Velkommen!
IBU tilbyr jevnlig kurs innen verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter, utfører verdivurdering av bedrifter, og bistår i prosesser med kjøp og salg av bedrifter. Vi legger vekt på planleggingsfasen, og bistår både med denne og i gjennomføring fra A – Å.
For styreutdanning og styretjenester, vennligst gå til nettsiden www.istyrelsen.no
IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019 | 23.08.2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen | 23.08.2019

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året.

IBU Styreskolen ─ Navneendring | 15.07.2019

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene.

IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge, på følgende datoer:

iStyrelsens StyreModul 1 med sine fire heldags styreseminarer, tilbys følgende steder på følgende tidspunkter (4 påfølgende dager) denne høsten:

 • Bergen 7. – 10. oktober
 • Stavanger: 28. – 31. oktober
 • Oslo: 19. – 22. november
 • Trondheim: 26. – 29. november

iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid tilbys følgende steder på følgende datoer:

 • Sarpsborg: 30. august
 • Oslo: 18. september og 10. desember
 • Tromsø 4. desember

De fire styreseminarene i iStyrelsens StyreModul 1 har følgende overskifter:

 • Styrearbeid og verktøy i styrearbeidet (som utgjør fundamentene i styrearbeidet)
 • Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet (som legger grunnlaget for profesjonelt styrearbeid i praksis)
 • Strategi (som er en av styrets viktigste beslutningsområder)
 • Økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer (som er viktig komeptanse for styremedlemmer å inneha)

Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene i StyreModul 1, mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Gjennomført iStyrelsens StyreModul 1 eller iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, kvalifiserer for opptak og deltakelse i det videregående styreprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM som kan leses om på nettsidene til www.istyrelsen.no.

Alle styreseminarene ovenfor nevnt, starter kl 10.00 og avsluttes kl 15.00, med lunch kl 12.00.

Deltakerpris pr person for enkeltseminarer er kr.5.750,-, mens «pakkeprisen» for å delta på alle fire styreseminarene i StyreModul 1, er kr.20.000,-.

Påmelding gjøres via nettsidene www.istyrelsen.no eller pr mail til arild@ibu.no.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året. BOARD PERFORMANCE PROGRAM er utviklet hos IBU i 2015, og gjennomført to ganger pr år siden 2016. I dag er BOARD PERFORMANCE PROGRAM et av Skandinavias fremste styreopplæringsprogram, gir kompetansebeviset «BP - Certified Board Director», og tilbys denne høsten ut fra iStyrelsen AS. Programmet består av 3 samlinger á 2 dager, med ca 3 ukers mellomrom der det i mellomperiodene gis hjemmeoppgaver i form av tidstilpassede refleksjonsoppgaver. Hver samling har sin temaoverskift, der første samling betegnes «Verdiskapende styrearbeid», samling 2 betegnes «Effektivt styrearbeid», og samling 3 har overskriften «Styreledelse». Kompetansebeviset tildeles deltakere som gjennomfører alle tre samlingene, og som leverer tilfredsstillende refleksjonsoppgave-besvarelser. Pr i dag har ca 50 kvinner og menn gjennomført programmet og mottatt kompetansebeviset CERTIFIED BOARD DIRECTOR.

BOARD PERFORMANCE PROGRAM HØSTEN 2019 starter nå snart med første samling 19. – 20. september, og fortsetter med 2. samling den 17. – 18. oktober, og avsluttes med 3. samling 14. – 15. november.

Du kan lese mer om BOARD PERFORMANCE PROGRAM på nettsiden: https://istyrelsen.no/2019/04/12/invitasjon-til-a-soke-plass-pa-board-performance-programmet/

Opptak og påmelding til BOARD PERFORMANCE PROGRAM foregår nå.

For nærmere informasjon og påmelding, kan du sende mail til programdirektør Pål Søland med mailadresse palsoland@boardperformance.no eller ringe Pål på tlf 483 88 347.

Foredragsholdere og ledere for forskjellige temaer i programmet, vil i tillegg til Pål, være bl.a. Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre. Du kan lese mer om Pål, Ingvild og Bjarne på nettsidene til www.istyrelsen.no

IBU Styreskolen – Navneendring

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene:

IBUs StyreModul 1 benevnes nå iStyrelsens StyreModul 1.

IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid benevnes nå iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid.

IBU Styreskolen overtas av iStyrelsen

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER er et vesentlig virksomhetsområde i IBU.

I tillegg til å gjennomføre heldagskurs med eksempler på hvordan foreta verdivurdering av bedrift, der vi også gjennomgår innholdet i eierskifteprosesser, utfører vi i omfattende grad konsulentoppdrag innen disse områdene ved å bistå som ekstern konsulent både ved oppkjøp og salg av bedrift. Vi bistår helt fra planlegging, via tilrettelegging, til gjennomføring med forhandlinger og avtaleinngåelse, samt oppfølging.

Vi bistår også gjerne deg og din bedrift.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt nedenfor.

Deltakeravgift heldagskurs kl 10.00 – 15.00 er kr. 5.750,-.

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 4/11
Oslo, 4/12

Bergen:

2019
Bergen, 7/11

Stavanger:

2019
Stavanger, 16/10
Stavanger, 10/12

Bodø:

2019
Bodø, 2/12

Tromsø:

2019
Tromsø, 21/10

Kristiansand:

2019
Kristiansand, 23/10

Ålesund:

2019
Ålesund, 26/11

Trondheim:

2019
Trondheim, 5/11

Tønsberg:

2019
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2019
Sandefjord, 25/11

Gardermoen:

2019
Gardermoen, 1/11

Gol:

2019
Gol, 28/11

Moss:

2019
Nye datoer kommer

Saprsborg:

2019
Saprsborg, 11/11

Hamar:

2019
Nye datoer kommer

Drammen:

2019
Drammen, 3/12

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
Tid
10:00 - 10:10Velkommen. Presentasjon
10:10 - 11:00Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte:
• Oppkjøp av bedrift
• Salg av bedrift, helt eller delvis
• Enkelte utfordringer ved generasjonsskifter i familiebedrifter
Innhold i eierskifteprosesser, herunder:
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om:
• Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm
• Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente
• Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Hvordan vurdere bedriftens verdi:
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Eierskifte ved oppkjøp, salg, fusjon
Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen, konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

ny strategi
Når dere skal gå løs på strategiarbeid og komme frem med ny strategi / strategiplan, er det flere forhold som bør ivaretas og planlegges for. En erkjennelse av ståsted (tilstrekkelig fyldig beskrevet) og tydelige mål (noen få klare mål), er nødvendig utgangspunkter. Men like viktig er hvordan legge opp / designe strategiprosessen, tidsplan, styrebeslutning, iverksetting/gjennomføring, oppfølging, konsekvenser. Med god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag, kan vi bistå dere og bedriften. Vi kan foreslå et forløp for en strategiprosess, etter samtale med virksomhetens ledelse, delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og der samspille med leder for arbeidsgruppen, bistå med utarbeidelse av strategiplanen, samt følge opp arbeidet hele veien fra A – Å.
Oppdatert bedriftsverdi
Hvis din bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp, så er det styret i din bedrift som bør gi råd til eierne hvorvidt bedriften bør selges eller ikke, ut fra det pristilbudet som er kommet. Det er derfor slik at både styre og ledelse bør ha en begrunnet oppfatning om hva som er selskapets verdi. Det kan også være at noen (f.eks. medarbeidere) skal kjøpe seg inn i selskapet, eller en eller flere eiere skal selge seg ut av selskapet. Kanskje ønsker eierne å selge hele bedriften. Bedriftens verdi utgjøres av en beregnet pris på aksjene i selskapet, som gjøres ut fra virksomhetens drift, og ut fra en gjennomgang av bedriftens balanse. Å estimere en verdi på bedriften, kan illustrasjonsmessig uttrykkes som å se bedriften som et økonomisk bilde i et dynamisk lys, der markeder og bedrift hele tiden er i utvikling og endring. Fremtidens kontantstrømmer er blant vesentlig tall å ta inn i vurderingsbildet. Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
nye eiere
Et eierskifte innebærer at nye eiere kommer inn, og kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften. Det er hensiktsmessig å foreta god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele inn i tidsfaser, for at gjennomføringen skal gå så godt som mulig. Samlet tidsfase kan dreie seg om alt fra et par måneder til flere år. Vi har lang erfaring fra eierskifteprosesser, ved at vi har bistått både selgere og kjøpere av bedrifter. Vi kan også hjelpe deg og dere gjennom eierskifteprosessen, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler.
Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
Endrings- og utviklings-prosesser
Vi kan bistå i kortere eller lengre perioder, ved endrings- og utviklingsprosesser, enten ved enkelte oppdrag underveis eller som ekstern prosessrådgiver.
CFO Interim
CFO Interim tilbyr CFO for hire / finanssjef til leie. Vi har en liten stall med svært kompetente og erfarne personer som er klare for midlertidige oppdrag som finanssjef Vi ønsker stadig å komme i kontakt med flere personer, som kan være med i vår «stall» av kompetente CFO’er for utleie. Dersom du har god formell utdanning, og betydelig erfaring som leder innen finans, er du velkommen til å søke om å få være med her. Send i så fall din CV til post@ibu.no Søknad om opptak til denne «stallen» av CFO Interim / Finanssjef for utleie, vil bli vurdert av koordinator for dette virksomhetsområdet.
OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration, med hovedfag i finans og international business, fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979.

Videre har Søland eksamen fra juss grunnfag, flere doktorgradskurs, og bred praksis. Søland har i mer enn 20 år drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse. Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

Arild I. Søland
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Stortingsgt. 10,
Oslo

Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling