Når du trenger å vite bedriftens estimerte markedsverdi
Velkommen!
IBU tilbyr heldagskurs innen verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter samt praktisk strategi og god ledelse.
Når du ønsker en verdivurdering kan du gjerne ta kontakt med oss! Vi tilbyr også andre tjenester innen consulting.
IBU tilbyr heldagskurs innen verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter samt praktisk strategi og god ledelse.
Ønsker du bistand i strategiarbeidet? Sjekk ut strategiguiden vår for tips!
Ønsker du å vite beregnet markedsverdi på bedriften? Når du ønsker en verdivurdering kan du gjerne ta kontakt med oss!
Våre tjenester

Trykk på en av knappene under for mer informasjon om tjenesten:

Våre kurs

Trykk på en av knappene under for mer informasjon om kurset:

IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
Du finner også artikler skrevet av Arild Søland på hans LinkedIn, besøk profilen her.
Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring) | 24.10.2019

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen | 24.10.2019

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019 | 23.08.2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen | 23.08.2019

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året.

IBU Styreskolen ─ Navneendring | 15.07.2019

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene.

IBU Styreskolen overtas av istyrelsen | 08.05.2019

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen | 26.11.2018

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

Shareholder Choice: Verdivurdering & Eierskifte (-prosesser og -gjennomføring)  

Et sentralt virksomhetsområdet i IBU pr nå og fremover, er verdivurdering og eierskifte-bistand. På samme måte som IBU tidligere har igangsatt egne prosjekter/virksomhetsområder, som så senere har gått over til å bli egne virksomheter, enten som «avdeling» i (andre) selskap eller som selvstendig selskap, fremstår «Verdivurdering & Eierskiftebistand» som et eget virksomhetsområde i selskapet. Til dette området tilligger pr nå både kurs innen Verdivurdering & Eierskfite, utføring av verdivurdering av bedrifter (med skriving av verdivurderingsrapport (4 – 9 sider)), og assistanse / gjennomføring av kjøps- og salgsprosesser, herunder generasjonsskifter, etter inngåelse av nærmere mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Det er flere grunner til at virksomheter kjøpes eller selges, men det er vesentlig at en bedrift som kjøper en annen bedrift uansett fremstår sterkere (herunder finansielt) og mer konkurransedyktig etter oppkjøpet. Salg av bedrift kan f.eks. skyldes at virksomheten vil være for liten i fremtidsbildet, eller at eksisterende eiere har kommet til et tidspunkt der de av ulike grunner vil sende «stafett-pinnen» videre. I alle tilfeller er en slik endringsprosess som dette er for bedriften, krevende og innholdsrik, der både finansielle forhold, pris, juridiske forhold, tekniske forhold, organisasjonsmessige og organisatoriske forhold, samt bedriftskultur, og kanskje også restrukturering, samlet vil ha betydelig innvirkning på hvorvidt oppkjøpet/salget skal bli vellykket og den nye enheten velfungerende.

Hva en salgs-/kjøps-prosess skal inneholde og hvilken assistanse som inngår, bestemmes nærmere i den enkelte mandat-avtale med den enkelte oppdragsgiver.

Hvor lang tid en eierskifteprosess tar, varierer veldig. I enkelte tilfeller, f.eks. der partene er klare på hva de vil og hvordan, eller i mindre og oversiktlig sammenhenger, kan en sluttseddel som bekreftelse på overdragelse av aksjer og eierskap, utstedes / skrives temmelig raskt, kanskje i løp av noen dager. I andre tilfeller, som f.eks. mer uoversiktlige generasjonsskifte -situasjoner, kan en eierskiftefase fra en starter planlegging til helhetlig gjennomføring er gjort, kanskje ta opp til 5 år.

Det er derfor viktig med avklaringer og tydelighet i eierskifteprosesser, der overtakelsestidspunktet vil være sentralt.

Som et eget navn på virksomhetsområdet Verdivurdering & Eierskifte, som også tar opp i seg de forskjellige utfordringene ved kjøp/salg av bedrift, benevner vi: «Shareholder Choice».

Benevnelsen «Shareholder Choice» på dette virksomhetsområdet, tar innover seg begreper som «Firm Value Estimation», «Financial Management», «Working Capital», «Financial planning», «Strategy», «Growth», «Welfare», «Core Business”, “Leadership”, “Vision”, «Stronger together», «Future Vision» med flere, og understreker at det til syvende og sist er et eiervalg, ut fra et råd fra styret. Da er det viktig at styret er klar for å gi et så viktig råd. Når så styrebeslutningen er tatt, og eierbeslutningen er tatt, så er den det. Da er det viktig å få til en så god prosess som mulig, som reguleres som nevnt av en mandat-avtale.

Grunnopplæringen i Styrearbeid fra iStyrelsen

Den styrerelaterte delen av virksomheten i IBU, ble som kjent overført til iStyrelsen AS tidligere i år. Styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester leveres nå av iStyrelsen AS som er en totalleverandør på styreområdet. I løpet av høsten nå, så kommer iStyrelsen AS med nye nettsider, som skal være tidsriktige og brukervennlige. IBU vil nå ha prioritet på den delen som angår verdivurderinger og bistand ved kjøp og salg av virksomheter, og nettsidene til IBU vil bære preg av det fremover.

I dette nyhetsbrevet informerer vi her nå kort om tilbudet i den ordinære Grunnopplæringen i Styrearbeid som tilbys fra selskapet iStyrelsen AS:

iStyrelsens StyreModul 1 består som kjent av 4 heldags styreseminarer, der de to første omhandler styrerollen, styrer og styrers arbeid, mens de to siste styreseminarene omhandler viktige styreoppgaver som strategi og økonomi. I utgangspunktet består altså StyreModul 1 av 4 styreseminarer, som alltid gjennomføres i samme rekkefølge, slik at alle styreseminarene kan tas over lengre tid.

Det gjøres nå den justering i grunnopplæringen i Styrearbeid, at iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som hittil har bestått av en sammenfatning, gjennom 1 dag, av alle de fire heldags styreseminarene som tilligger StyreModul 1, nå fremover vil bestå kun av styreseminar 1 og 2 i StyreModul 1, dvs. om styrerollen, styrer og styrers arbeid.

Samtidig vil styreseminar 3 (Strategi) og styreseminar 4 (økonomi for styremedlemmer) i StyreModul 1, tilbys som egne og selvstendige heldags styrekurs, som kan tas uavhengig av om en har til hensikt å gjennomføre hele StyreModul 1 eller ikke. Tydelig informasjon om dette blir lagt ut på de nye nettsidene til iStyrelsen med det første.

Videre tilbyr iStyrelsen AS bedriftsinterne styreseminarer etter nærmere avtale. Vi har god erfaring både med å gjennomføre hele StyreModul 1 som internt opplegg, eller kortversjoner av StyreModul 1, der vi blant annet har god erfaring med å gjennomføre alle fire styreseminarene som tilligger StyreModul 1 over 2 dager internt, med utvidede tidsrammer.

iStyrelsen vil fremover også tilby følgende styreseminarer som separate heldagskurs i temaer innen styrearbeid:

 • «Styreleder»
 • «Ansatt valgt styremedlem»
 • «Daglig leder og styret»
 • «Styreevaluering»

For spørsmål angående styrekurs, styreseminarer, styreprogram og styretjenester, vennligst kontakt iStyrelsen AS www.istyrelsen.no.

For spørsmål angående IBU, herunder om verdivurdering og kjøp/salg av bedrifter, vennligst kontakt post@ibu.no.

iStyrelsens StyreModul 1 høsten 2019

Som kjent ble IBUs StyreModul 1, som består av 4 heldags styreseminarer, og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, som består av en sammenfatning av de fire heldags styrekursene over 1 dag, overtatt av iStyrelsen AS rett før sommeren. iStyrelsen AS har derfor nå gleden av å tilby disse grunnleggende styreutdanningene i de største byene over hele Norge, på følgende datoer:

iStyrelsens StyreModul 1 med sine fire heldags styreseminarer, tilbys følgende steder på følgende tidspunkter (4 påfølgende dager) denne høsten:

 • Bergen 7. – 10. oktober
 • Stavanger: 28. – 31. oktober
 • Oslo: 19. – 22. november
 • Trondheim: 26. – 29. november

iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid tilbys følgende steder på følgende datoer:

 • Sarpsborg: 30. august
 • Oslo: 18. september og 10. desember
 • Tromsø 4. desember

De fire styreseminarene i iStyrelsens StyreModul 1 har følgende overskifter:

 • Styrearbeid og verktøy i styrearbeidet (som utgjør fundamentene i styrearbeidet)
 • Styrearbeid og menneskene i styrearbeidet (som legger grunnlaget for profesjonelt styrearbeid i praksis)
 • Strategi (som er en av styrets viktigste beslutningsområder)
 • Økonomi, regnskap og finansielle emner for styremedlemmer (som er viktig komeptanse for styremedlemmer å inneha)

Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene i StyreModul 1, mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat».

Gjennomført iStyrelsens StyreModul 1 eller iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, kvalifiserer for opptak og deltakelse i det videregående styreprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM som kan leses om på nettsidene til www.istyrelsen.no.

Alle styreseminarene ovenfor nevnt, starter kl 10.00 og avsluttes kl 15.00, med lunch kl 12.00.

Deltakerpris pr person for enkeltseminarer er kr.5.750,-, mens «pakkeprisen» for å delta på alle fire styreseminarene i StyreModul 1, er kr.20.000,-.

Påmelding gjøres via nettsidene www.istyrelsen.no eller pr mail til arild@ibu.no.

Board Performance Program overdratt til iStyrelsen

Det videregående styreopplæringsprogrammet BOARD PERFORMANCE PROGRAM, ble som tidligere informert om i tidligere nyhetsbrev, overdratt fra IBU til iStyrelsen AS i mai dette året. BOARD PERFORMANCE PROGRAM er utviklet hos IBU i 2015, og gjennomført to ganger pr år siden 2016. I dag er BOARD PERFORMANCE PROGRAM et av Skandinavias fremste styreopplæringsprogram, gir kompetansebeviset «BP - Certified Board Director», og tilbys denne høsten ut fra iStyrelsen AS. Programmet består av 3 samlinger á 2 dager, med ca 3 ukers mellomrom der det i mellomperiodene gis hjemmeoppgaver i form av tidstilpassede refleksjonsoppgaver. Hver samling har sin temaoverskift, der første samling betegnes «Verdiskapende styrearbeid», samling 2 betegnes «Effektivt styrearbeid», og samling 3 har overskriften «Styreledelse». Kompetansebeviset tildeles deltakere som gjennomfører alle tre samlingene, og som leverer tilfredsstillende refleksjonsoppgave-besvarelser. Pr i dag har ca 50 kvinner og menn gjennomført programmet og mottatt kompetansebeviset CERTIFIED BOARD DIRECTOR.

BOARD PERFORMANCE PROGRAM HØSTEN 2019 starter nå snart med første samling 19. – 20. september, og fortsetter med 2. samling den 17. – 18. oktober, og avsluttes med 3. samling 14. – 15. november.

Du kan lese mer om BOARD PERFORMANCE PROGRAM på nettsiden: https://istyrelsen.no/2019/04/12/invitasjon-til-a-soke-plass-pa-board-performance-programmet/

Opptak og påmelding til BOARD PERFORMANCE PROGRAM foregår nå.

For nærmere informasjon og påmelding, kan du sende mail til programdirektør Pål Søland med mailadresse palsoland@boardperformance.no eller ringe Pål på tlf 483 88 347.

Foredragsholdere og ledere for forskjellige temaer i programmet, vil i tillegg til Pål, være bl.a. Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre. Du kan lese mer om Pål, Ingvild og Bjarne på nettsidene til www.istyrelsen.no

IBU Styreskolen – Navneendring

I forbindelse med at IBU Styreskolen er overdratt til iStyrelsen AS, er det foretatt navneendring på kursbetegnelsene:

IBUs StyreModul 1 benevnes nå iStyrelsens StyreModul 1.

IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid benevnes nå iStyrelsens 1 dags intensivkurs i Styrearbeid.

IBU Styreskolen overtas av iStyrelsen

IBU Styreskolen, som består av de fire heldags styreseminarene som utgjør IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid (som er en sammenfatning av de fire heldags styresemiarene gjennom 1 dag), er nylig overdratt til selskapet Istyrelsen AS, er nå en del av Istyrelsen AS, og drives nå ut fra Istyrelsen AS. Seminarene gjennomføres på samme måte som tidligere.

Se www.istyrelsen.no for mer informasjon.

For informasjon om styreseminarene, og påmeldinger til IBUs StyreModul 1 og IBUs 1 dags intensivkurs i Styrearbeid, vennligst send mail til: post@ibu.no.

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER - Kurs og konsulenttjenester.

Temaer:

 • Verdivurdering av bedriften,
 • forståelse av bedriften som et økonomisk/finansielt bilde i et dynamisk lys,
 • kontantstrømmer og likviditet,
 • balanse, kapitalbinding og finansiering,
 • prosesser for salg og kjøp av bedrifter,
 • due diligence,
 • oppgjørsform mm

Hvem er kurset aktuelt for:

Særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert i oppkjøp og salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, samt for deg som ønsker å vite noe om bedriftens verdi.

Verdivurdering og bistand ved oppkjøp og salg av bedrifter:

Vi har lang erfaring med å utføre verdivurderinger av bedrifter, samt bistå i eierskifteprosesser. Vi gir deg gjerne et tilbud på å gjøre en verdivurdering for bedriften, der vi i så fall skriver et verdivurderingsnotat på ca 4 – 9 sider.

Om kurset

Heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter» tilbys fysisk over hele Norge med jevne mellomrom.

Det samme kurset, heldagskurset «Verdivurdering, oppkjøp og salg av bedrifter», tilbys digitalt med jevne mellomrom, kl 10.00–13.00.

Kontakt oss for verdivurdering av din bedrift. Vi skriver et kortfattet notat «Verdivurdering av bedriften din» på ca 4 – 9 sider, der det fremgår hvordan beregningen er gjort, og hva vår konklusjon på beregnet bedriftsverdi er.

Vi kan bistå med konsulenttjenester ved kjøp/salg av hele eller andeler av bedrift.

Et kurs hos oss gir en god oversikt over hvordan bedriftsverdi kan beregnes, samt eierskifteprosessers innhold.

Deltakeravgift heldagskurs FYSISK kl 10.00 – 15.00 er kr. 5.750,-. (inkl. lunch)
Deltakeravgift heldagskurs DIGITALT kl 10.00 – 13.00 er kr. 5.750,-. (to korte pauser)

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt her:

Kurskalender, FYSISK

Oslo:

2021
Oslo, 29/11
Oslo, 20/12

Bodø:

2021
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2022
Kristiansand, 10/1

Ålesund:

2022
Ålesund, 21/3

Stavanger:

2022
Stavanger, 24/1

Bergen:

2021
Bergen, 6/12

Trondheim:

2021
Nye datoer kommer

Tromsø:

2021
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2022
Nye datoer kommer

Moss:

2022
Moss, 31/1

Haugesund:

2022
Haugesund, 17/1

KURSKALENDER, DIGITAL / NETTKURS «VERDIVURDERING MED TEMAER OM OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER»

kl 10.00 – 13.00 sammenhengende med to korte pauser.

Teams:

2021
Nye datoer kommer

VERDIVURDERING, OPPKJØP OG SALG AV BEDRIFTER
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


PROGRAM FOR HELDAGSKURSET
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
Innledning til dagens temaer: verdivurdering og faktisk pris, finansielle emner, hvordan eierskifte-prosesser forløper, due diligence, bedriftskultur
10:15 - 11:00Oppkjøp og salg av bedrifter:
Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte med særlig fokus på salg av bedrifter, herunder også om generasjonsskifter.
• Prosessen ved salg og kjøp av bedrifter
• Aktuelle kjøpere og deres vurderinger
• Vurderinger og prioriteringer hos selgere av bedrift
• Innhold i eierskifteprosesser, viktige faser og tidspunkter
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Verdivurdering, finansielle begreper og emner
• Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm, Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente, Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
• Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
• Hvordan vurdere bedriftens verdi
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Mer om finansielle begreper og emner. Eksempler
Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
• Betydelig fokus på balansen
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Konsekvenser av eierskifte. Bedriftskultur. Fremtid
• Eksempler fortsettes.
• Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen,
• konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og
• konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
PRAKTISK STRATEGI OG GOD LEDELSE

Vi lanserer et nytt kurs som omhandler det å tenke fremover, i form av strategisk planlegging, strategisk tenkning, målorientering, oppdatering av strategi:

Tenker du og dere å benytte de nærmeste måneder på å gjennomgå strategiarbeid, så kan det være hensiktsmessig enten helt ved begynnelsen av strategiprosessen, eller litt ut i strategiprosessen, å sette fokus på selve strategiutviklingen:

Hvordan arbeide med, og utvikle en strategi og strategiplan, på en slik måte at den blir samlende for hele organisasjonen, og en rettesnor for beslutninger og utviklingsretning.

I dette kurset søkes formål, verdier og talenter/ferdigheter sett i sammenheng, der anvendelsen av denne tilnærmingen/metodikken søkes gjort i din egen virksomhet. Dette gjøres ved at kurset fokuserer på begreper, sammenhenger, tidslinjer, tidsperioder, epoker, målorientering, strategiforståelse og ledelse, samtidig som dette relateres til formål, verdier og talenter som en metodikk/orientering for å utvikle bedriften til en sterkere og mer samlet enhet, som går i samme takt, i samme retning, mot felles mål for å oppnå formålet med bedriftens medarbeidere som talenter og besitter ferdigheter, og som fungerer alle basert på et eget sett med verdier.

Vi gjennomgår i dette kurset, denne orienteringen, og grunnlaget, for at virksomheten selv skal kunne utvikle sitt eget strategiske fundament som en konkretisert strategi skal hvilke på, og med fokus på verdier som ledelsesprinsipper utvikles ut fra. Alt konkretisert for at den enkelte bedrift skal kunne utvikle sin egen måte å gjøre tingene på.

Kurset er erfaringsbasert, og svært praktisk orientert, med sikte på at deltakerne skal få en konkret gjennomgang av hvordan gjennomføre et strategiarbeid og komme frem til en strategirapport og strategiplan.

Undertegnede som har utviklet og gjennomfører dette kurset, har gjennom flere år arbeidet som ekstern prosessveileder i strategiprosesser og strategiutviklingsarbeid, og kursets form og innhold er sterkt relatert til erfaringer gjennom mange år, og metodikk / arbeidsmåte som vi har funnet meget velfungerende og resultatgivende.

Kurset egner seg både som grundig innføring i grunnleggende forståelse av hva strategi egentlig er og handler om, og en orientering om praktisk strategiarbeid slik prosesser er gjennomført med gode resultater, og kurset er velegnet i forbindelse med forberedelse og oppstart av strategiarbeid og interne strategiprosesser. Samtidig bringes inn temaer fra ledelse og ledelsesprinsipper, blant annet fordi strategi er nært knyttet til verdier, bedriftskultur, lederskap og ledelse.

Kurset er relatert til boken: «Kunsten å se fremover» og fokuserer særlig på metodikk i strategiarbeidet, eller måten å drive strategiprosessen på.

I FORBINDELSE MED KURSET NEVNES TO AKTUELLE ARTIKLER OM STRATEGI, SAMT BOKEN «KUNSTEN Å SE FREMOVER»

Du kan finne et par interessante innspill vedrørende strategi og strategitenkning på følgende linkedIn-relaterte nettsider:

BOK OM MÅL, STRATEGI OG LEDELSE:

Kurset er relatert bl.a. til den nye boken «Kunsten å se fremover» som handler om mål, strategi og ledelse, både for enkeltpersoner og virksomheter, og som du kan se mer om og eventuelt kjøpe her: https://ibu.no/#boker-til-salgs

Kurskalender

Tønsberg:

2021
Tønsberg, 30/11

Oslo:

2021
Oslo, 10/11

Stavanger:

2021
Stavanger, 18/11

Bergen:

2021
Bergen, 16/11

PROGRAM FOR HELDAGSKURSET: «PRAKTISK STRATEGI OG GOD LEDELSE»
1Forutsetninger for vellykket strategiarbeid
2Strategiforståelse
- Gjennomgang av strategi som ord og begrep, med sikte på få inngående forståelse av hva strategi egentlig er og hvordan vi kan benytte strategi som verktøy for ledelse og målorientert bedriftsutvikling
- Eksempler
3Strategirapport / Strategiplan – Form og innhold
- Strategiprosessen for å komme frem til strategirapport og strategiplan – Planlegging, design og gjennomføring av selve prosessen
- Strategirapportens form og innhold – som verktøy for strategiutviklingen og med strategi og tiltak som vesentlig innhold
4Implementering, gjennomføring og kontroll
5Ledelse – Eksempel-prosjekt på «God Ledelse i bedriften ABC»
6Oppsummering – Mål – Strategi – Verdier – Ledelse
7Avslutning
PRAKTISK STRATEGI OG GOD LEDELSE
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

ny strategi
Når dere skal gå løs på strategiarbeid og komme frem med ny strategi / strategiplan, er det flere forhold som bør ivaretas og planlegges for. En erkjennelse av ståsted (tilstrekkelig fyldig beskrevet) og tydelige mål (noen få klare mål), er nødvendig utgangspunkter. Men like viktig er hvordan legge opp / designe strategiprosessen, tidsplan, styrebeslutning, iverksetting/gjennomføring, oppfølging, konsekvenser. Med god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag, kan vi bistå dere og bedriften. Vi kan foreslå et forløp for en strategiprosess, etter samtale med virksomhetens ledelse, delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og der samspille med leder for arbeidsgruppen, bistå med utarbeidelse av strategiplanen, samt følge opp arbeidet hele veien fra A – Å.
strategiguiden
Strategiguiden etableres som et hjelpemiddel i forbindelse med forberedelse, planlegging, gjennomføring og oppfølging av eget strategiarbeid internt i virksomheten, og fokuserer særlig på måten en driver strategiarbeidet på, dvs. en metodikk for strategiprosessen. Dette er i første omgang ment som en enkel tilnærming til å komme i gang, og gjennomføre strategiarbeid internt i virksomheten.
verdivurdering

Ønsker du å vite hva bedriftens verdi er?

Vi beregner estimert bedriftsverdi, og presenterer metodikk, beregninger, vurderinger, og konklusjoner, i en eget verdivurderingsrapport på ca 4 – 9 sider. Dette er et internt notat, men kan samtidig benyttes som et eksternt dokument hvis en ønsker. Verdivurderingsrapporen kan også være et egnet grunnlag som utgangspunkt for forhandlinger ved kjøp/salg, der intervaller for bedriftsverdi fremgår ved forskjellige forutsetninger og beregningsalternativer.

En vurdering av den antatte bedriftsverdien, kan med fordel gjøres årlig, slik at en jevnlig følger opp verdien og prisingen på bedriftens aksjer. Ikke minst kan dette være av betydning relatert til aksjonæravtaler.

Det er også slik at hvis en bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp av en annen bedrift eller investor(er), så er det bedriftens styre som har i oppgave å gi sin oppfatning til eierne, hvorvidt de bør selge eller ikke, ut fra om styret mener tilbudt pris er antakelig eller ikke. Det er en vesentlig vurdering og beslutning for et styre, og alle i styret, og også daglig leder, og eiere, bør selv ha sin grunngitte oppfatning av hva bedriftens verdi er, også sett ut fra forskjellige praktiske virkelighetssituasjoner. En slik verdivurderingsrapport som IBU kan utarbeide for deg og dere, vil bidra til at eiere, styre og ledelse vil kunne ha en saklig og god oppfatning av hva som er bedriftens verdi

Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
Oppdatert bedriftsverdi
Hvis din bedrift får et tilbud om å bli kjøpt opp, så er det styret i din bedrift som bør gi råd til eierne hvorvidt bedriften bør selges eller ikke, ut fra det pristilbudet som er kommet. Det er derfor slik at både styre og ledelse bør ha en begrunnet oppfatning om hva som er selskapets verdi. Det kan også være at noen (f.eks. medarbeidere) skal kjøpe seg inn i selskapet, eller en eller flere eiere skal selge seg ut av selskapet. Kanskje ønsker eierne å selge hele bedriften. Bedriftens verdi utgjøres av en beregnet pris på aksjene i selskapet, som gjøres ut fra virksomhetens drift, og ut fra en gjennomgang av bedriftens balanse. Å estimere en verdi på bedriften, kan illustrasjonsmessig uttrykkes som å se bedriften som et økonomisk bilde i et dynamisk lys, der markeder og bedrift hele tiden er i utvikling og endring. Fremtidens kontantstrømmer er blant vesentlig tall å ta inn i vurderingsbildet. Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
nye eiere
Et eierskifte innebærer at nye eiere kommer inn, og kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften. Det er hensiktsmessig å foreta god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele inn i tidsfaser, for at gjennomføringen skal gå så godt som mulig. Samlet tidsfase kan dreie seg om alt fra et par måneder til flere år. Vi har lang erfaring fra eierskifteprosesser, ved at vi har bistått både selgere og kjøpere av bedrifter. Vi kan også hjelpe deg og dere gjennom eierskifteprosessen, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler.
strategiguiden

Strategiguiden etableres som et hjelpemiddel i forbindelse med forberedelse, planlegging, gjennomføring og oppfølging av eget strategiarbeid internt i virksomheten, og fokuserer særlig på måten en driver strategiarbeidet på, dvs. en metodikk for strategiprosessen. Dette er i første omgang ment som en enkel tilnærming til å komme i gang, og gjennomføre strategiarbeid internt i virksomheten.

Strategiarbeid utføres og gjennomføres på forskjellig vis, både hva gjelder omfang, metodikk, implementering, kontroll mm. Blant annet har dette sammenheng med størrelsen på bedriften, kompetanse på strategi i administrasjon og styre, osv.

Nedenfor presenteres en fremgangsmåte / metodikk, som vi har meget god erfaring med både gjennomføringsmessig og resultatmessig, i forskjellige typer virksomheter, alt fra medlemsforening som ANSA, boligbyggelag og industribedrifter. Vi gjennomgår en slik prosess nærmere i kurset «Strategi & Ledelse» med en rekke eksempler, og vi kan gjennomføre veiledningstimer og eventuelle oppfølgingstimer digitalt eller fysisk internt i den enkelte virksomhet.

METODIKK FOR STRATEGIARBEIDET

Vi gjennomgår vår metodikk for hvordan gjennomføre strategiarbeidet, med eksempler:

1Gjøre bedriften / virksomheten klar for strategiarbeidet, med utgangspunkt i det viktige spørsmålet «Er virksomheten klar for strategiarbeidet? Er forutsetningene på plass for en god strategiprosess?»
a. Beskrive virksomheten kort. Hva går den ut på
b. Hvordan er virksomheten organisert, beslutnings- og informasjonssystemer
c. Ledergruppen og sentrale ledere; Fungerer lederne tilfredsstillende og bra?
d. Avklare motivasjonen for iverksettelse av strategiarbeidet og ny strategi, i første omgang blant medlemmene i ledergruppen og andre nøkkelpersoner
e. Avklare ulike syn og oppfatninger vedr. bedriften, ledelse, hvordan virksomheten fungerer, hvordan ledere fungerer, hva som bør gjøres for å få ting til å fungere bedre, og for å få bedriten / virksomheten til å fungere godt fremover
f. Avklare hvem som skal være involvert i strategiarbeidet, f.eks. leder, ledere eller «hele organisasjonen» på nærmere avklart måte
g. Leder for strategiprosessen, hvem skal det være?
h. Leder for arbeidsgruppe som senere skal nedsettes, hvem bør det være?
2Designe strategiarbeidets / strategiprosessens forløp
a. Bestemme forløp for strategiprosessen, og hvordan legge den opp og gjennomføre den, også tidsplaner
b. Bestemme arbeidsgruppe, og leder for arbeidsgruppen
3Kartlegge talenter, verdier, formål, mission, mål, nåsituasjon, og virksomheten i tiden. Strategi forutsetter at mål er satt, og at ståsted er kjent. Men i praktiske strategiutviklingssituasjoner i virksomheter, opplever en svært sjelden at klare mål er satt og konsistente, slik at dette må gås gjennom, avklares og besluttes, før strategier kan utvikles. På samme måte er det av stor viktighet å kjenne til ståstedet til virksomheten, og det er i større eller mindre grad avgjørende for en god strategiutvikling at det gjennomføres grundige situasjonsanalyser.
a. Med utgangspunkt i virksomhetens daglige leder gjøres dette avklaringsvis som et utgangspunkt, som så bringes inn / tas med inn i arbeidsgruppen, på egnet måte. Noen ganger går arbeidsgruppen direkte på denne oppgaven, og daglig leder er med i arbeidsgruppen.
b. Nærmere avklaring av daglig leders rolle, i forhold til øvrige divisjonslederes/avdelingslederes (evt. ledergruppens) rolle, og (sett i forhold til) arbeidsgruppens rolle (blant annet her ut fra sammensetting av arbeidsgruppen) (Dette punkt b ses i sammenheng med pkt 2 ovenfor)
4Utvikle og velge strategi, som så presenteres i form av en strategirapport, for styret for beslutning
5Implementere og gjennomføre strategien, konkrete tiltak som iverksettes, for hvordan nå målene
6Påse og kontrollere at strategien gjennomføres, og at ting går på sporet som det bør og skal
7Vurdere kontinuerlig om det er behov for oppfølging og revisjon av strategi, evt. ny strategiutvikling
8Ha tydelig forståelse for prioriterte verdier som grunnlag for ledelse og gjennomføring av drift hver dag
9Utvikle og følge opp ledere
10Påse at virksomheten har den rette leder

Ta kontakt pr mail eller telefon for nærmere assistanse i strategiarbeidet.

Bøker til salgs
Verdivurdering & Eierskifteprosesser
Verdivurdering & Eierskifteprosesser er en bok om verdivurdering av bedrifter.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-2-5
Kunsten å se fremover
Kunsten å se fremover er en bok om mål, strategi og ledelse.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-1-8
Mitt styrearbeid
Mitt Styrearbeid er en introduksjonsbok til styrearbeid med maler.
Pris: kr. 399,-
ISBN: 978-82-690275-0-1
Pakketilbud
Ved kjøp av Verdivurdering & Eierskifteprosesser, Kunsten å se fremover og Mitt Styrearbeid gis det en rabbatert pris.
Pris: kr. 999,-
ISBN: 978-82-690275-2-5
ISBN: 978-82-690275-1-8
ISBN: 978-82-690275-0-1
Styreboken
Boken kan kjøpes hos fagbokforlaget.no
Pris: kr. 405,-
ISBN: 9788245010213
Håndbok i økonomi for styremedlemmer
Boken kan kjøpes hos universitetsforlaget.no
Pris: kr. 299,-
ISBN: 9788215015682
Styreskolen
Profesjonelt styrearbeid i praksis, med innblikk i norsk eierstyring og selskapsledelse. Boken kan kjøpes direkte fra IBU.
Pris: kr. 300,-
ISBN: 9788230003152
det formelle styret
Boken « Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag» fikk terningkast 5 i bladet «Dine Penger». Dette var det høyeste av de bøkene som ble vurdert den gangen.
Pris: kr. 300,-
ISBN: 9788230002292
Bestill bøker
Hvis du ønsker å bestille bøker av oss kan du fylle ut skjema under så kontakter vi deg snarest.
Bistand ved planlegging og gjennomføring av oppkjøp og salg av bedrifter
Vi bistår i prosessen fra A -Å, etter nærmere mandat og avtale. En verdivurdering av bedriften vil naturlig inngå tidlig i en slik prosess. Vi utfører også verdivurderinger som selvstendige oppdrag, uavhengig av om en skal inngå i en kjøps-/salgsprosess. Vi har lang erfaring i å bistå ved salg/oppkjøp av bedrifter, både helt og delvis, f.eks. på oppdrag fra forskningspark der denne som majoritetseier solgte sin andel , eller der investeringsselskap kjøpte seg inn som deleier i spennende selskap. Vi kan også bistå deg og din bedrift gjennom en trygg og god prosess»
OM OSS

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland. Han er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration (MBA), med to hovedfag (finans og international business), fra University of Wisconsin, Madison, USA, desember 1979. I tillegg har han studert to avdelinger juss, og har deltatt i flere doktorgradskurs.

Arild I. Søland har tidligere praksis fra selskaper som AS Norske Esso, Gas Analyst i Esso Exploration & Production Inc., utlånssjef i DnC, finanssjef i Volvo Norge, daglig leder i næringsmiddelbedriften Tomte-Mat, leder Diakonhjemmet Fonds, vit.ass i NMBU, interesseorganisasjon/arbeidsgiverforening. Fra 1997/98 har Arild I. Søland drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse med fokus på styrer og styrers arbeid, bistand i strategiprosesser, verdivurdering av bedrifter, og bistand ved kjøp/salg av bedrifter. Den styrerelaterte delen av virksomheten drives nå ut fra iStyrelsen AS, mens øvrig konsulentvirksomhet, herunder bistand ved verdivurdering av bedrifter og bistand ved eierskifte, drives ut fra IBU

Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med tidligere studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og "Styreboken".

De tre seneste bøkene som er kommet ut i 2021 er:

KORT HISTORIKK OM BEDRIFTEN

Etter mange år med erfaring fra forskjellige stillinger og funksjoner, herunder også vitenskapelig stilling og konsulentvirksomhet, ble denne virksomheten startet i 1997/98.

Utgangspunktet var tjenester overfor eiere, styrer og ledere, ut fra både en faglig plattform, praktisk erfaring, og glødende tro på at verdiskapende virksomhet er viktig for mennesker og samfunn.

De første årene var fokus rettet mot eiere, styrer og ledere med tilbud om styreseminarer, lederkurs, rekruttering av styreledere, styremedlemmer og administrerende direktører/daglig leder, og bistand i strategiprosesser som ekstern konsulent. Virksomheten samarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet med bl.a. Regnskap Norge og Bedriftsforbundet om styrekurs, tilbød styreseminarer i egen regi, og fikk svært gode tilbakemeldinger også på sine spesielt tilrettelagte rekrutteringsprosesser av daglige ledere. I 2006 ble Styrelederskolen etablert som et prosjekt i IBU, som etter hvert ble etablert som eget aksjeselskap. Bistand i strategiprosesser ble arbeidet kontinuerlig med som ekstern konsulent i prosjekter som hadde varighet fra 6 – 9 måneder, blant annet i medlemsorganisasjon som ANSA, boligbyggelag og industribedrifter.

Ved inngangen til 2009 ble iverksatt en spesielt utviklet grunnopplæring innen styrer og styrers arbeid, benevnt IBUs StyreModul1, som de neste 10 årene ble gjennomført en rekke ganger over hele Norge, både som eksternt tilbud og som internt opplegg i større bedrifter og virksomheter. Videre ble fra 2015 utviklet et videregående styreprogram. I 2018 ble inngått et strategisk samarbeid med selskapet iStyrelsen AS om all styrerelatert virksomhet. I lys av et svært godt fungerende samarbeid mellom iStyrelsen AS og IBU gjennom 2018 og inn i 2019, ble det den 8. mai 2019 inngått avtale om å overføre all styrerelatert virksomhet hos IBU, til iStyrelsen AS, slik at all styreaktivitet kunne fremstå fra en samlet leverandør overfor et stadig mer krevende marked.

Fra mai 2019 prioriterte IBU å tilby tjenester innen verdivurdering av bedrifter som kurs, utførelse av verdivurderinger med tilhørende verdivurderingsrapport, samt bistand i verdivurderingsprosesser. IBU har standardiserte kurs i verdivurdering både fysisk og digitalt, utfører verdivurderinger og utarbeider verdivurderingsrapport på 4 – 9 sider som viser metodikk, beregninger, arbeidskapital, vurderinger og konklusjoner på estimert bedriftsverdi.

Innenfor strategiområdet, tilbys kurs og bistand som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, fra tidlig planlegging og design av selve strategiprosessen, til bistand i gjennomføring etter nærmere avtale.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss!

Arild I. Søland
KONTAKT OSS
Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
Bøker

Nedenfor kan du finne nyttige bøker relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

PB 320, 1502 Moss

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Verdivurdering & Eierskifte
• Salg av bedriften
• Oppkjøp & Restrukturering
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling