IBU Consulting
Eier-, styre- og lederassistanse
IBU Styreskolen
Styrekompetanse fra A til Å
IBU Verdivurdering & Eierskifte
Hvordan vurdere bedriftens verdi
      IBU Consulting         
Eier-, styre- og lederassistanse
     IBU Styreskolen       
Styrekompetanse fra A til Å
IBU Verdivurdering & Eierskifte
Hvordan vurdere bedriftens verdi
IBUs Nyhetsbrev - her legger vi ut nyheter fortløpende
IBU inngår samarbeid med iStyrelsen

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU inngår samarbeid med iStyrelsen for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. Både Institutt for Bedriftsutvikling AS - IBU og iStyrelsen er nasjonale tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil IBU og iStyrelsen samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Board Performance-programmet» og «Eksklusive styrenettverksgrupper».

IBU har gjennom tyve år arbeidet med styreutvikling. Fra praktiske kurs om rolleforståelse og verktøy i styrearbeid til bøker som Styreledelse har selskapet vært opptatt av hvordan den enkelte kan gjøre en forskjell i sitt styrevirke. I den forbindelse ble Board Performance-programmet startet i 2015 som en neste generasjon videregående styreopplæringsprogram. Programmet utfordrer ambisiøse styremedlemmer gjennom forskningsbasert kunnskap til å se hvordan en kan utgjøre en forskjell i sin situasjon og i sitt styrearbeid. Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

iStyrelsen har gjennom fire år tilbudt personer med engasjement innen eierstyring og selskapsledelse deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. For tiden har iStyrelsen to styrenettverksgrupper i Oslo og én gruppe i Trondheim. Tilsammen har det gjennom de fire årene vært 68 deltakere, hvor disse har gitt uttrykk for å ha fått god læring, – dels gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne og dels fra kompetente innledere. Sentrale personer i iStyrelsen er Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra ledelse og styreverv. Bjarne Aamodt har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas, Alcatel STK og Telenor, og har hatt en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt, herunder styreleder i Statnett, SINTEF og EDB Business Partner. Ingvild Myhre har erfaring fra styrer og ledende stillinger i blant annet Network Norway, Alcatel Telecom og Telenor Mobil.

IBU og iStyrelsen vil nå sammen styrke sine tilbud både med hensyn til samspill og innhold.

Blant annet vil deltagere i styrenettverksgruppene bli tilbudt plass i Board Performance-programmet. Motsatt vei vil IBU sine forbindelser få tilbud om å være med i styrenettverksgruppene for sparring i styrets arbeid. Sammen vil vi fokusere vår innsats på å videre bygge opp Board Performance-programmet og styrenettverksgruppene med økt kvalitet i tilbudene.

For interesserte i deltakelse i en styrenettverksgruppe inviteres uforpliktende til å få mer informasjon og tilbud ved å klikke på invitasjonen til en styrenettverksgruppe i Oslo eller Trondheim.

For interesserte i deltakelse i Board Performance Program 2019 som starter med første samling 30. - 31. januar 2019, inviteres uforpliktende til å få mer informasjon hos programdirektør Pål Søland pr mail palsoland@boardperformance.no

Oslo, 26. november 2018
IBU

Kurs og seminarer nærmeste tiden:

Styreseminarer nærmeste tiden:

IBUs StyreModul 1
IBUs 4-dagers styreprogram holdes i Oslo 29. mai - 1. juni og Stavanger 12 - 15. juni.
For påmelding, sjekk ut vår kurskalender og meld deg på via påmeldingskjema.

IBUs 1-dags intensivkurs
Kurset holdes følgende datoer:

Oslo 18. juni.
For påmelding, sjekk ut vår kurskalender og meld deg på via påmeldingskjema.

Verdisetting, finansielle emner og temaer knyttet til kjøp/salg av bedrifter
Kurset holdes følgende datoer:

Oslo 18. juni
For påmelding, sjekk ut vår kurskalender og meld deg på via påmeldingskjema.

Hva sier IBU's seminardeltakere?

Anne Mari Halsan
Direktør NHO - nfvb

"IBUs Styreprogram ga meg en god, relevant og nyttig gjennomgang av krav og rettigheter for styrearbeidet. Jeg fikk med meg noen gode verktøy til bruk i jobben, og fikk ta del i erfaringer gjort av andre som er svært nyttige i mitt eget virke i norske styrer."

Joar Kavli
Partner, Recore Norway AS

"Jeg var deltager på IBUs Styreprogram i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet."

Jon-Terje Lepsøy
Daglig Leder, Noomas sertifisering

"Å gjennomføre IBUs Styreprogram har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er."

IBUs Styreprogram er designet for å gjøre deg trygg og effektiv i styret. Med utgangspunkt i lover og Corporate Governance vil du forstå styrets plikter og oppgaver. Programmets praktiske vinkling med styrets verktøykasse og virkelighetseksempler gjør deg rustet til styrehverdagen.

Programmet
Programmet strekker seg over fire dager.
Dag 1: Verktøy i styrearbeid
Dag 2: Styrearbeid og styresammensetting
Dag 3: Styret og Strategi
Dag 4: Styrets forhold til regnskap og finans

Praktisk tilnærming og små grupper
Gjennomføringen foregår i mindre grupper. Her vil du ha muligheten for å bringe din situasjon på banen. Foreleser legger til rette for at du skal forstå din styresituasjon, og lære av andres erfaring. Kunnskapen som blir presentert har en praktisk tilnærming hvor virkelighetseksempler blir tatt frem. I løpet av programmet vil du blir utfordret til å tenke, hva betyr dette for mitt styrearbeid?

Styrekandidat
Etter endt program vil du motta diplomet Styrekandidat IBU. Diplomet signaliserer evnen til å opptre forsvarlig og anvende styrets verktøy. I tillegg vil bærere av diplomet få muligheten til å bli med på IBUs Styrelister.

Hvorfor IBU
IBU har spesialisert seg på styreutvikling i nærmere 20 år. Vi har jobbet med styrer, i styrer og trent styremedlemmer over mange år. Erfaringen har gjort oss dyktige i å formidle styrearbeidets praktiske dimensjon. I tillegg står IBU bak en rekke styrebøker.

Tittel: IBUs Styreprogram
Hvor: Se kurskalender
Når: Se kurskalender
Pris: 20.000 per deltager, inkludert lunsj

IBUs StyreModul 1

Oslo:

2019
03.06.2019
04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommerIBUs StyreModul 1
Seminar 1 - Dag 1: Verktøy i styrearbeidet
Tid
10:00 - 10:15Velkommen til IBU - Institutt for Bedriftsutvikling!
• Presentasjon av deltakere, foredragsholder og IBU
10:15 - 11:00Styrets rolle, mandat og oppgaver:
• Hva er styrets mandat og hvem gir styret mandat
• Styrerollen, rolleavklaringer, rolleforståelse
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00IBU's StyreModell: En skisse for sammenhengen
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Verktøy i styrearbeidet
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Verktøy i styrearbeidet forts. med fokus på styreevaluering
15:00Avslutning

Aktuell litteratur:
Styreboken (A.I.Søland, Fagbokforlaget)

Seminar 2 - Dag 2: Styrearbeid og styresammensetting
Tid
10:00 - 10:15Velkommen
10:15 - 11:00Nærmere om arbeidsbetingelser: Lover
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Nærmere om arbeidsbetingelser: Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Styresammensetting
• Styremedlemmenes egenskaper og kompetanse
• Styreleders viktige funksjon
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Dynamisk rollemodell: Teori og praksis
15:00Avslutning

Aktuell litteratur:
Styreboken (A.I.Søland, Fagbokforlaget)

Seminar 3 - Dag 3: STRATEGI I PRAKSIS
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 12.00Begreper og utgangspunkter for strategiarbeidet
Hva er strategi?
Strategiprosesser
Forutsetninger for strategiprosesser
Hvordan virksomheter kan arbeide med strategi og strategiutvikling
Styrets involvering i strategiarbeidet
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.45Metoder og praksis
Eksempler
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Aktuell litteratur:
IBU's Strategi-kompendium

Seminar 4 - Dag 4: REGNSKAP OG FINANSIELLE EMNER
Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 11:00Begreper og utgangspunkter for regnskap og bedriftens økonomiske stilling og utvikling
Inntekter og resultater. Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet bedriftsverdi)
Likviditet (Arbeidskapital). Kontantstrømmer.
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske stilling
Rapportering til styret etter aksjeloven
Eksempler og case
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00Investeringsanalyser
Kapitalkostnad, diskonteringsrente og avkastningskrav
Bedriftens verdi (beregnet verdi og faktisk verdi)
Due diligence
Eksempler
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 14:45Nøkkeltall og eksempler fra boken "Håndbok i økonomi for styremedlemmer"
14:45 - 15:00Oppsummering
15:00Avslutning

Aktuell litteratur:
Håndbok i økonomi for styremedlemmer (E.G.Standal og A.I.Søland, Universitetsforlaget)INTENSIVKURS I STYREARBEID

IBU's intensivkurs i Styrearbeid, er et intensivkurs på den måten at det er en sammenfatning av alle de fire heldags styreseminarene i IBUs Styreprogram. Intensivseminaret starter kl 10.00 og varer frem til kl 15.30. Deltakerpris: Kr. 5.750,- pr person.

Kurskalender

Oslo:

2019
06.05.19

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
08.05.19

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
09.05.19

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

INTENSIVKURS I STYREARBEID
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på
INTENSIVKURS I STYREARBEID

Gjennomføring:
Seminaret gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som har skrevet flere av bøkene som seminaret baseres på.

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 11:00Styrer, styrers arbeid og verktøy i styrearbeidet
• Innledning om styrer og styrers arbeid
• Styrets rolle, mandat og oppgaver
• IBU's StyreModell
• Verktøy som : 32 punkters sjekkliste, agenda, styreevaluering mm
• Egen arbeidsbok for styrearbeidet
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Styrearbeid og styresammensetting
• Lover og retningslinjer
• Aksjeloven om plikter, ansvar og rettigheter mv
• De norske retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse
• Menneskene i styrearbeidet; Personlige egenskaper mv
• Styresammensetting, om uavhengige styremedlemmer, viktigheten av styreleder, etc.
12:00 - 13:00Lunch
13:00 - 14:00 Praktisk strategiarbeid
• Strategibegrepet og bedrifters arbeid med strategi
• Styrets involvering
• Strategianalyser
• Strategirapport, gjennomføring og oppfølging
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:30Økonomi for styremedlemmer (basert på bl.a. boken "Håndbok i økonomi for styremedlemmer"
• Begreper og eksempler
• Hva er viktig for styret å konsentrere seg mest om
15:30Avslutning
LEDELSE & LEDERUTVIKLING

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

LEDELSE & LEDERUTVIKLING
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
LEDELSE & LEDERUTVIKLING

Grunnleggende innføring i ledelse og bedriftskultur.

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10:15 - 12:00Ledelse
Lederstiler
Lederoppgaver
Bedriftskultur
Verdier som grunnlag for god ledelse
Holdninger
Organisasjonsmodeller
Organisasjonsutvikling
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Utøvelse av ledelse
"Før deg som en sjef"
3 tips for å håndtere kritikk
God ledelse
MBO
14:00 - 14:15Pause. Kaffe. Frukt.
14:15 - 14:45Eksempel: God ledelse
14:45 - 15:00Oppsummering
15:00Avslutning

Deltakerpris: kr. 5.750,-
Foredragsholder er siviløkonom/MBA Arild I. Søland

økonomi og regnskap

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

økonomi og regnskap
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Økonomi og regnskap

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 11.00Begreper og utgangspunkter for regnskap og bedriftens økonomiske stilling og utvikling
Inntekter og resultater. Balanse, eiendeler, goodwill, finansiering
Egenkapital (bokført, markedsbasert, beregnet bedriftsverdi)
Likviditet (Arbeidskapital). Kontantstrømmer.
11.00 - 11.15Kaffepause
11.15 - 12.00Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske stilling
Rapportering til styret etter aksjeloven
Eksempler og case
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00Investeringsanalyser
Kapitalkostnad, diskonteringsrente og avkastningskrav
Bedriftens verdi (beregnet verdi og faktisk verdi)
Due diligence
Eksempler
14.00 - 14.15Kaffepause
14.15 - 14.45Nøkkeltall og eksempler fra boken «Håndbok i økonomi for styremedlemmer»
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldagsseminaret tilsvarer styreseminar nr. 4 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.
Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er medforfatter på boken «Håndbok i Økonomi for Styremedlemmer» (Universitetsforlaget)

Her kommer det snart mer informasjon.

Kurskalender

Oslo:

2019
Nye datoer kommer

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Strategi
PÅMELDING TIL KURS
*Husk å inkludere hvilket kurs (sted og dato) du ønsker å delta på.
Strategi

Heldagsseminar kl 10 - 15:00

Program:

Tid
10:00 - 10:15Velkommen. Presentasjon
10.15 - 12.00Begreper og utgangspunkter for strategiarbeidet
Hva er strategi?
Strategiprosesser
Forutsetninger for strategiprosesser
Hvordan virksomheter kan arbeide med strategi og strategiutvikling
Styrets involvering i strategiarbeidet
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.45Metoder og praksis
Eksempler
14.45 – 15.00Oppsummering
15.00Avslutning

Dette heldgsseminaret/-kurset tilsvarer styreseminar nr. 3 i IBUs StyreProgram Modul 1
Forbehold om justeringer i programmet.

Gjennomføring:
Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland som er forfatter av boken «Styreboken» (Fagbokforlaget)

BEDRIFTSUTVIKLING

Kurset «Bedriftsutvikling» fokuserer på hele bedriften. I lys av markeder i stadig endring, må bedriftene endres i takt med marked, markedsutvikling, og krav for øvrig. Blant annet har det gjennom årene vært krav til stadig større enheter, både for mer rasjonell drift og effektivitet i verdikjeder.

Kurset gir forståelse for bedriftsledelse, bedriftsutvikling og bedriftsstyring, blant annet ved å ta utgangspunkt i eierrollen, styrerollen og daglig leder rollen. I kurset ses på styrets rolle i bedriftsutviklingen, og belyser spørsmålet: Hvordan kan styret være verdiskapende i en bedriftsutviklingsprosess.

Videre settes fokus på ledelse og prinsipper for god ledelse, i lys av at leder- og ledelseskompetanse kan være en suksessfaktor i utvikling av virksomheter.

I den tredje bolk i dette bedriftsutviklingskurset, gjennomgås strategi og strategisk planlegging. At virksomheten har en god og tydelig strategi, er et konkurransefortrinn i å nå de mål virksomheten har.

Som den fjerde og siste bolken i dette bedriftsutviklingskurret, gjennomgås det vesentligste innen bedriftsøkonomi og finans.

Dette kurset er et grunnkurs i bedriftsutvikling, og kvalifiserer for deltakelse i det videregående styreopplæringsprogrammet Board Performance Program hos Board Performance.

Kurskalender

Oslo:

2019
Oslo, 01/11

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Nye datoer kommer

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Verdivurdering & Eierskifte

Verdivurdering & Eierskifte er et vesentlig virksomhetsområde i IBU.

I tillegg til å gjennomføre heldagskurs med eksempler på hvordan foreta verdivurdering av bedrift, der vi også gjennomgår innholdet i eierskifteprosesser, utfører vi i omfattende grad konsulentoppdrag innen disse områdene ved å bistå som ekstern konsulent både ved oppkjøp og salg av bedrift. Vi bistår helt fra planlegging, via tilrettelegging, til gjennomføring med forhandlinger og avtaleinngåelse, samt oppfølging.

Vi bistår også gjerne deg og din bedrift.

Når det gjelder kommende dagskurs, så er det en oversikt nedenfor.

Deltakeravgift heldagskurs kl 10.00 – 15.00 er kr. 5.750,-.

Informasjon og påmelding: post@ibu.no.

Kurskalender

Oslo:

2019
Gardermoen, Oslo, 21/5
Oslo, 28/5
Oslo, 28/10

Bergen:

2019
Nye datoer kommer

Stavanger:

2019
Stavanger, 07.05.19

Bodø:

2019
Nye datoer kommer

Tromsø:

2019
Nye datoer kommer

Kristiansand:

2019
Nye datoer kommer

Ålesund:

2019
Nye datoer kommer

Trondheim:

2019
Nye datoer kommer

Tønsberg:

2019
Nye datoer kommer

Sandefjord:

2019
Nye datoer kommer

Verdivurdering & Eierskifte
*Husk å inkluder hvilket kurs (sted/dato) du vil melde deg på


Verdivurdering & Eierskifte
Tid
10:00 - 10:10Velkommen. Presentasjon
10:10 - 11:00Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte:
• Oppkjøp av bedrift
• Salg av bedrift, helt eller delvis
• Enkelte utfordringer ved generasjonsskifter i familiebedrifter
Innhold i eierskifteprosesser, herunder:
• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
• Due diligence
• Etter overtakelsestidspunktet
Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om:
• Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm
• Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente
• Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur
Hvordan sette seg raskt inn i en bedrifts økonomiske situasjon
11:00 - 11:15Kaffepause
11:15 - 12:00Hvordan vurdere bedriftens verdi:
• Beregnet bedriftsverdi
• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
• Gjennomgang eksempler
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:00Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:
• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente
• Kriterier investor legger vekt på
• Eksempler verdivurdering ut fra forskjellige innvinklinger
14:00 - 14:15Kaffepause
14:15 - 15:00Eierskifte ved oppkjøp, salg, fusjon
Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen, konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og konsekvenser for bedriftens fremtid
15:00Avslutning
consulting

IBU bistår med konsulenttjenester innen:

strategiarbeid
IBU har positiv, lang og god erfaring som ekstern prosessveileder i strategiprosesser, både fra medlemsorganisasjoner (bl.a. ANSA), industribedrifter og boligbyggelag. Vår bistand går ut på å foreslå et forløp for en strategiprosess etter samtale med virksomhetens ledelse, å delta i selve strategiarbeidet bl.a. ved å koordinere helhetlig fremdrift i samarbeid med bedriftens ledelse, å delta i arbeidsgruppe som ekstern veileder og i samspill med leder for arbeidsgruppen, og bistår med utarbeidelse av strategiplanen, samt følger arbeidet hele veien til og med styrets godkjennelse og beslutning om iverksettelse og gjennomføring.
eierskifte
Et eierskifte kan omhandle helt eller delvis oppkjøp eller salg av bedriften, og kan ofte også ha med generasjonsskifter å gjøre. Et eierskifte kan ofte innebære en endringsprosess for virksomheten og dens eiere, styre og ansatte. Det er derfor viktig å foreta en god planlegging av en eierskifteprosess, gjerne dele den inn i tidsfaser avhengig av hvor langt en er kommet (hva som er gjort, hvor en står, hva som gjenstår, hva som anses som særlig viktig etc.), klargjøre tydelig hva en vil frem til, og utkrystallisere hvordan komme dit. Vi har lang erfaring med å bistå i forskjellige eierskifteprosesser, fra tidlig planlegging, til etter gjennomføring med skriving av sluttseddel og avtaler, samt gjennomføring av endringsprosessen i praksis.
Salg av bedrift
Forskjellige omstendigheter kan gjøre at salg av bedriften er hensiktsmessig. Det er da av betydning å finne egnede og hensiktsmessige eiere for bedriften. Kanskje nåværende eiere har allerede kontakt med aktuelle kjøpere, eller kanskje medarbeidere eller familie skal overta. Videre blir det spørsmål om pris, hvordan betaling skal foregå, og hvordan prosessen med endring av eierskap skal skje. Vi har erfaring fra flere ulike situasjoner, og kan bidra til at du får en trygg og god gjennomføring av det du og dere som eiere har tenkt.
Oppkjøp av bedrift
En bedrift kan ønske å vokse gjennom oppkjøp. Det kan også være at endringer i samfunn, marked og omgivelser har vært, og er, slik at det er naturlig at en annen bedrift skal kjøpes opp. Kanskje fusjon er aktuelt. Ved oppkjøp av bedrift er det flere forhold som gjør seg gjeldende. Det er viktig med en finansiell analyse av virksomheten som ønskes kjøpt opp, hvor mye som bør og kan betales, hva det resulterer f.eks. i goodwill og finansielle konsekvenser for øvrig. Det er aktuelt med gjennomgang av due diligence prosess, og vi bistår med dette. Forskjellige avtaler må på plass. I tillegg må betalingsmåte avklares. I tillegg bør en se på den endringsprosess det innebærer for og i bedriften, at nye eiere kommer inn. Vi har god erfaring gjennom mange år, med å bistå ved endring av eierskap.
verdivurdering
Vi gjennomfører verdivurdering av bedriften og skriver en rapport på 4 – 9 sider. Rapporten er en kortfattet gjennomgang av metodikk, forutsetninger, forventninger, og beregninger, samt vår konklusjon på bedriftsverdi. Rapporten viser altså hvordan vi har kommet frem til vår konklusjon på bedriftsverdi, hva som særlig påvirker nivået på den beregnede bedriftsverdien, og i den sammenheng også intervall for bedriftsverdi. Benyttet metodikk for beregninger av bedriftsverdi, antakelser og forutsetningene, samt beregningene selv, gir et rammeverk som fundament for forståelse av bedriftsverdien, og er et fundament i forhandlinger om faktisk bedriftsverdi ved oppkjøp, salg, fusjon og fisjon. Bedriftens styre bør på kontinuerlig basis ha en oppfatning av bedriftens verdi.
lederutvikling
Vi har god erfaring med ulike interne lederutviklingsprogram og lederseminarprogram for styrking av lederne på ulike nivå, blant annet ledere i ledergruppe, og f.eks. mellomledere for styrking av ledelsesdimensjonen i virksomheten. Kontakt oss for en samtale om hvordan vi sammen kan legge opp et internt lederutviklingsprogram hos dere.
styretjenester
Rekruttering av styreleder og styremedlemmer. Vi har også erfaring med å sette sammen hele styrer. For eksisterende styrer som vil arbeide for stadig å utøve bedre styrearbeid, gjennomfører vi styreevalueringer. Vi bistår styrer på forskjellige måter, herunder hvordan styret kan følge opp daglig leder, forholdet styret – daglig leder. Vi har verktøy og maler, og bistår ved samtaler.
eierkonflikter
Vi har ved flere anledninger bistått ved eierkonflikter. Noen ganger oppstår situasjoner og tidsfaser der en kan komme til å se ulikt på tingene. Da kan det være hensiktsmessig å benytte en ekstern aktør som oss, som kan være behjelpelig med å kartlegge situasjonen og bistå til gode løsninger for alle parter.
REKRUTTERING DAGLIG LEDER
IBU har god erfaring med oppdrag å finne ny egnet daglig leder. Vår rekrutteringsprosess får veldig gode tilbakemeldinger både fra oppdragsgivere og kandidatene for stillingen.
OM OSS

IBU har spesialisert seg på styreutvikling i nærmere 20 år. Vi har jobbet med styrer, i styrer og trent styremedlemmer over mange år. Erfaringen har gjort oss dyktige i å formidle styrearbeidets praktiske dimensjon. I tillegg står IBU bak en rekke styrebøker.

Selskapets daglige leder er Arild I. Søland som er utdannet siviløkonom og Master of Business & Administration fra University of Wisconsin, Madison, USA.

Søland har i tillegg til MBA-utdanningen med hovedfag i finans, eksamen fra juss grunnfag, flere doktorgradskurs, og bred praksis gjennom 30 år. Søland har drevet konsulentvirksomhet overfor eiere, styrer og ledelse. Søland har skrevet flere bøker som "Verdivurdering av bedrifter", "Praktisk arbeidsbok for styremedlemmer", "Det formelle styret - med verdiskaping som oppdrag" (som fikk terningkast 5 i bladet Dine Penger), "Styreskolen", "Styrende styrer" og "Håndbok i økonomi for styremedlemmer" sammen med studierektor Elbjørg Gui Standal ved BI, "Styreledelse" sammen med professor Morten Huse, og senest boken "Styreboken".

Arild I. Søland
KONTAKT OSS

Besøksadresse:
Stortingsgt. 10,
Oslo

Telefon:915 98 854
E-post:post@ibu.no
arild@ibu.no
STYRELITTERATUR

Nedenfor kan du finne nyttig styrelitteratur relatert til styre og styrets arbeid. Bøkene kan kjøpes direkte av oss ved å ta kontakt med oss via kontaktskjema.

IBU KAN HJELPE DEG MED:

• Styrekurs og styreseminarer
• Verdivurdering & Eierskifte
• Oppkjøp & Restrukturering
• Salg av bedriften
• Henter styreleder og styremedlem
• Strategi - Ekstern prosessveileder
• Bedriftsutvikling